Neurofeedback

Train je hersenen met Neurofeedback

 

Als onze hersenen ontregeld zijn, ontstaan problemen met denken, voelen, doen en laten. Trage hersenactiviteit kan bijvoorbeeld samengaan met ontspannen zijn en gaan slapen, maar ook met ‘aandachttekort’, zoals bij ADHD. Als hersenen echter optimaal functioneren, zijn we tot bijzondere prestaties in staat. Neurofeedback helpt bij klachten, maar ook bij beter presteren. Bij 60 tot 80 % van cliën

Behandeling door middel van Neurofeedback

ten met ADHD zien we na neurofeedback klachten verminderen, of geheel verdwijnen. Bij sporters, managers en musici, die met neurofeedback trainden, zijn prestaties aanzienlijk verbeterd. Neurofeedback is geschikt voor volwassenen, adolescenten en kinderen. Wetenschappelijke ondersteuning is aangetoond bij ADHD, ADD, angst, slaapproblemen, epilepsie, topsport en topmusici. Veelbelovend zijn de resultaten bij autisme, niet aangeboren hersenletsel en tinnitus (oorsuizen).

Neurofeedback is hersentraining, waarbij het brein leert beter te functioneren. Er worden sensoren op het hoofd geplakt, die hersenactiviteit kunnen waarnemen. Als het doel wordt bereikt, kun je dat met behulp van een computer zien en  horen. Als dat vervolgens systematisch wordt beloond, zal het brein zich daarnaar gedragen. Neurofeedback wordt in de Verenigde Staten al tientallen jaren gebruikt en raakt ook in Nederland steeds meer bekend.

Om te weten of hersenactiviteit ontregeld is, wordt een hersenscan gemaakt. Dat kan snel en tegen lage kosten met een EEG, waarbij met een soort badmuts vol sensoren de elektrische activiteit van het brein wordt gemeten. De resultaten staan in tabellen, grafieken en overzichtelijke plaatjes, zodat naar verschillen met gezonde mensen kan worden gekeken. En bij gezonde ‘toppers’ kan worden gekeken hoe ze nog betere prestaties kunnen bereiken. Dit is (en wordt) wetenschappelijk onderzocht. Meer informatie: www.psynip.nl/neurofeedback

Goede neurofeedback vereist kennis en oefening. Bij de Sectie Neurofeedback van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) zijn psychologen aangesloten die de titel (register) psycholoog NIP voeren, een door het NIP erkende opleiding in neurofeedback hebben gevolgd en kwalitatief goede neurofeedback bieden. Zie hiervoor: www.psynip.nl/vindeenpsycholoog

Bron: www.psynip.nl

Lees meer over de mogelijkheden van Neurofeedback op onze site https://www.brainnetwork.nl/neurofeedback-behandeling/