Neurofeedback bij ADHD en ADD

Het ontstaan van Neurofeedback als behandeling van ADHD en ADD

Neurofeedback is een psychologische behandelvorm die in de jaren is 60 ontstaan aan de universiteit van Chicago (Amerika). Dr Kamiya en Dr Sterman die aan het begin stonden van de Neurofeedback behandeling zoals we deze vandaag kennen, deden onderzoek naar ons bewustzijn. Tijdens dit onderzoek ontdekte Dr. Kamiya dat mensen met behulp van een eenvoudig beloningssysteem (feedback systeem) konden leren hun hersenactiviteit te veranderen. Dit was het begin van meer onderzoek en het ontstaan neurofeedback voor verschillende toepassingen. Zo werd de techniek al snel ingezet voor het verbeteren van concentratie. Dit vormde vervolgens de aanleiding tot de inzet van neurofeedback bij behandeling van ADHD en ADD.

Neurofeedback ADHD

Onderzoek naar AHDH en ADD

De afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback bij ADD en ADHD. Zo wordt bevestigd in een zogenaamde meta-analyse uit 2009* dat neurofeedback een groot effect kan hebben op het verbeteren van aandacht en impulsiviteit.

De effecten op hyperactiviteit, wat veel mensen met ADHD ervaren, zijn daarin minder significant.  Uit ervaring blijkt echter wel dat een verbeterde concentratie uiteindelijk leidt tot meer rust en structuur. Dit helpt vervolgens mensen met ADHD om beter om te gaan met klachten die voor komen uit hyperactiviteit. Neurofeedback wordt bij ADHD-klachten inmiddels gezien als een beproefde en effectieve behandeling. Zo blijkt ook uit een onlangs verschenen onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Dit onderzoek benadrukt de mogelijke positieve en langdurige effecten** van Neurofeedback bij de kinderen met ADHD of ADD.

De klachten die ontstaan vanuit ADHD of ADD zijn voor iedereen uniek en verdient dit ook een persoonlijke behandeling voor het beste resultaat. Neurofeedback kan daarin een effectieve aanpak zijn voor zowel kinderen als volwassen. Laat je daarbij altijd goed informeren.

Behandeling van ADHD en ADD

Neurofeedback gaat uit van het lerend vermogen van je hersenen. Je brein bestaat uit een complex en ingenieus netwerk dat signalen door geeft en daarmee je gedrag aanstuurt.  Tijdens een neurofeedback behandeling geven we feedback op de activiteit van je hersenen. Je kan het een beetje zien zoals feedback die je ontvangt op je werk of thuis. Positieve feedback leidt vaak tot nieuwe inzichten en helpt je om zaken anders aan te pakken. Dit leerproces zien we ook terug in de behandeling door middel van neurofeedback. Hierbij gaat het proces deels bewust als onbewust.

Tijdens een behandeling worden elektroden op je hoofdhuid geplaatst om je hersenactiviteit te kunnen meten. De psycholoog ziet vervolgens deze activiteit op haar scherm die verbonden is met het scherm waar jij zelf naar kijkt. Terwijl jijzelf een film kijkt of een computergame speelt, ontvangen je hersenen op basis van de gemeten activiteit directe feedback. Dat wil zeggen dat je film of game gestopt of juist doorspeelt op basis van de gemeten activiteit. Hierdoor leren je hersenen, onbewust de “gewenste” hersenactiviteit te activeren. De “gewenste” hersenactiviteit leidt bij een geslaagde ADHD of ADD-behandeling vervolgens tot een vermindering van je klachten.

Neurofeedback

Is Neurofeedback geschikt voor iedereen met ADHD en ADD?

In onze praktijk hebben we veel positieve ervaringen met de inzet van neurofeedback bij ADD en ADHD-klachten. Iedereen is uniek en klachten kunnen voor iedereen anders zijn. Een gedegen intake en eerste meting is belangrijk om een persoonlijk behandelingsplan op te stellen. Daarnaast is Neurofeedback is een intensieve behandeling. Voor een effectief en langdurig resultaat zijn minimaal 25 sessies nodig. In onze praktijk combineren we een neurofeedback training met coaching. Hierdoor wordt je meer bewust van de verandering die je ervaart. 

Neurofeedback kan een zeer effectieve behandeling zijn bij klachten zoals ADHD en ADD. Er zijn echter wel veel verschillende vormen van neurofeedback, zoals frequentietraining, of de meer gestandaardiseerde vormen. Laat je daarom altijd goed informeren over Neurofeedback door een gecertificeerde psycholoog.

*Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. & Coenen, A. Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. Clinical EEG and Neuroscience; 40(3), 180-189.(2009)

** https://www.uu.nl/nieuws/neurofeedback-als-behandeling-voor-kinderen-met-adhd

× Neem direct contact op