Neurofeedback ADHD

Neurofeedback bij ADHD en ADD

Klachten die ontstaan door ADHD of ADD kunnen een grote impact hebben op je dagelijks functioneren. Om je daarbij te helpen, worden verschillende behandelingen of medicijnen geadviseerd. Welke behandeling werkt voor jou? Neurofeedback is een van de mogelijkheden om tot een effectieve en langdurige vermindering van je klachten te komen. In deze blog leggen we je graag uit wat Neurofeedback is en hoe dit voor jou zou kunnen werken bij ADHD & ADD.

Behandeling ADHD

ADHD (afkorting voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een ‘stoornis’ die veel voorkomt in Nederland. De afgelopen jaren is het aantal nieuwe diagnoses gestegen. Het is dus belangrijk dat al deze mensen, indien nodig, een goede en passende behandeling krijgen voor hun klachten. Echter zijn er een aantal tekortkomingen wat betreft de huidige, traditionele behandelingen voor ADHD. Dit zien we vooral met betrekking tot lange termijn resultaten en bijwerkingen (bij bijvoorbeeld medicatie zoals Ritalin).

Neurofeedback als behandeling van ADHD en ADD

Neurofeedback is een psychologische behandelvorm die in de jaren 60 is ontstaan, aan de Universiteit van Chicago (de Verenigde Staten). Dr. Kamiya en Dr. Sterman, die aan het begin stonden van de Neurofeedback behandeling zoals we deze vandaag kennen, deden onderzoek naar ons bewustzijn. Tijdens dit onderzoek ontdekte Dr. Kamiya dat mensen met behulp van een eenvoudig beloningssysteem (feedback systeem) konden leren om hun hersenactiviteit te veranderen.

Dit was het begin van meer onderzoek en het ontstaan Neurofeedback voor verschillende toepassingen. Zo werd de techniek al snel ingezet voor het verbeteren van de concentratie. Dit vormde vervolgens de aanleiding tot de inzet van Neurofeedback bij behandeling van ADHD en ADD.

Waar de traditionele behandelingen tekortschieten, zien we mogelijkheden voor Neurofeedback. Kort uitgelegd werkt Neurofeedback met het lerend vermogen van je brein via hersengolven. We doen namelijk enorm veel met onze hersenen. We zien bij mensen met ADHD vaak dat ze moeite ervaren met aandacht en concentratievermogen. Dit is ook iets wat gebeurt in de hersenen. .

Neurofeedback BrainNetwork

Functioneren van je brein bij ADHD

Maar wat is er dan precies aan de hand in het brein van mensen met ADHD? Wat blijkt is dat er bij het brein van mensen met ADHD meer trage hersengolven aanwezig zijn, wanneer we kijken naar een EEG van het brein. Trage golven staan voor onderactiviteit, wat erg tegenstrijdig klinkt aan het drukke gevoel bij ADHD. Deze onderactiviteit is aanwezig bij de frontaalkwab, het hersengebied dat betrokken is bij onder andere concentratie, planning, gedrags en emotieregulatie. Als je dus bedenkt dat hier onderactiviteit aanwezig is, klinkt het allemaal best logisch. 

Bij het ADHD-brein worden in de meeste gevallen een overmaat aan theta en alpha golven waargenomen. Als je goed geconcentreerd bent, zijn de hersenen actiever en zien we meer bèta in plaats van theta activiteit. Op deze typen hersengolven focussen we bij Neurofeedback therapie.

Werking van Neurofeedback bij ADHD & ADD

Neurofeedback gaat uit van het lerend vermogen van de hersenen. Je brein bestaat uit een complex en ingenieus netwerk, dat signalen doorgeeft en daarmee je gedrag aanstuurt. Tijdens een Neurofeedback behandeling in onze psychologie praktijk BrainNetwork krijg je feedback op de activiteit van je hersenen. Je kunt het een beetje zien als feedback die je ontvangt op je werk of thuis. Positieve feedback leidt vaak tot nieuwe inzichten en helpt je om zaken anders aan te pakken. Dit leerproces zien we ook terug in de behandeling door middel van Neurofeedback. Hierbij verloopt het proces deels bewust, evenals deels onbewust. Met behulp van Neurofeedback versterken we de balans van de hersengolven die bij ADHD verstoord is. Hierdoor nemen de klachten af. Dit klinkt misschien nog ingewikkeld, maar om het te verduidelijken even in een paar stappen:

Stap 1: Tijdens een behandeling worden elektroden op je hoofdhuid geplaatst om je hersenactiviteit te kunnen meten. Hoe dat eruit ziet? Bekijk onze YouTube-video over een Neurofeedback behandeling. De psycholoog ziet vervolgens deze hersenactiviteit op het scherm dat verbonden is met het scherm waar jij zelf naar kijkt.

Stap 2: Terwijl jij een film kijkt of een computergame speelt, ontvangen je hersenen op basis van de gemeten activiteit directe feedback. Dat wil zeggen dat je film of game wordt gestopt of juist doorspeelt, op basis van de gemeten activiteit. Hierdoor leren je hersenen onbewust de ‘gewenste’ hersenactiviteit te activeren. De ‘gewenste’ hersenactiviteit leidt bij een geslaagde ADHD- of ADD-behandeling met Neurofeedback vervolgens tot een vermindering van je klachten.

Stap 3: De huidige stand van de hersenen wordt via het beeldscherm van de cliënt zichtbaar gemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het beeld slecht zichtbaar wordt gemaakt door de computer, omdat de hersenactiviteit die nu aanwezig is ongewenst is.

Stap 4: De cliënt leert op deze manier via zelfregulatie zijn eigen hersenactiviteit beïnvloeden, omdat het beeld waar hij of zij naar kijkt verandert bij de gewenste hersenactiviteit. Daardoor wordt het onderliggende mechanisme direct beïnvloed.

Operante conditionering

Wel eens gehoord van operante conditionering? Dat is eigenlijk kort gezegd wat er gebeurt bij een behandeling met Neurofeedback. De ongewenste hersengolven worden als het ware ‘gestraft’ en de gewenste hersengolven worden ‘beloond’. Er vindt waarschijnlijk neuroplasticiteit plaats tijdens Neurofeedback training, maar de precieze mechanismen zijn nog niet op celniveau bekend. 

Onderzoek naar Neurofeedback bij ADHD en ADD

Er zijn inmiddels veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback bij ADHD. In dit soort onderzoek wordt er gekeken naar een groep die neurofeedback therapie ontvangt en een zogeheten ‘controlegroep’. Dit kan je vergelijken met het testen van een medicijn, waarbij de ene groep het medicijn krijgt en de andere groep een placebo. Als je zoekt naar deze artikelen dan vind je diverse reacties over deze behandelingsvorm. Van enthousiaste ervaringsverhalen tot meer kritische vragen over de langdurige werking van deze behandeling. Uit recent onderzoeken blijkt dat Neurofeedback effectief ingezet kan worden ADHD. Die effectiviteit wordt gemeten aan de hand van bijvoorbeeld vragenlijsten over de klachten die iemand ervaart, of de observaties van ouders en leraren (wederom gevraagd met vragenlijsten). Hieronder lees je een aantal bevindingen uit recent onderzoek.

Uit een meta-analyse* in 2009 blijkt dat Neurofeedback een groot effect kan hebben op het verbeteren van aandacht en impulsiviteit. De effecten op hyperactiviteit, wat veel mensen met ADHD ervaren, zijn daarin minder significant. Uit ervaring blijkt echter wel dat een verbeterde concentratie uiteindelijk leidt tot meer rust en structuur. Dit helpt vervolgens mensen met ADHD om beter om te gaan met klachten die voortkomen uit hyperactiviteit.

Neurofeedback wordt bij ADHD-klachten inmiddels gezien als een beproefde en effectieve behandeling. Zo blijkt ook uit een onlangs verschenen onderzoek** aan de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek benadrukt de mogelijke positieve en langdurige effecten van Neurofeedback bij kinderen met ADHD of ADD. De klachten die ontstaan vanuit ADHD of ADD zijn voor iedereen uniek. Dit verdient dan ook een persoonlijke behandeling voor het beste resultaat. Neurofeedback kan daarin een effectieve aanpak zijn voor zowel kinderen als volwassen.

Er zijn verschillende vormen van Neurofeedback. Laat je altijd goed informeren met welke vorm je te maken hebt. Door wie het uitgevoerd wordt en of je de juiste begeleiding krijgt. Ben je geïnteresseerd in de precieze details van de wetenschappelijke onderzoeken naar Neurofeedback bij ADHD? Op onze site hebben we een pagina staan met links naar wetenschappelijk onderzoek naar Neurofeedback.

Neurofeedback Training

Medicatie vs Neurofeedback

Neurofeedback gaat uit van het lerend vermogen van de hersenen. Je brein bestaat uit een complex en ingenieus netwerk, dat signalen doorgeeft en daarmee je gedrag aanstuurt. Tijdens een Neurofeedback behandeling in onze psychologie praktijk BrainNetwork krijg je feedback op de activiteit van je hersenen. Je kunt het een beetje zien als feedback die je ontvangt op je werk of thuis. Positieve feedback leidt vaak tot nieuwe inzichten en helpt je om zaken anders aan te pakken. Dit leerproces zien we ook terug in de behandeling door middel van Neurofeedback. Hierbij verloopt het proces deels bewust, evenals deels onbewust.

Is Neurofeedback geschikt voor iedereen met ADHD of ADD?

In onze praktijk BrainNetwork hebben we veel positieve ervaringen met de inzet van Neurofeedback bij ADD- en ADHD-klachten. Iedereen is uniek en klachten kunnen voor iedereen anders zijn. Een gedegen intake en eerste meting zijn belangrijk om een persoonlijk behandelingsplan op te stellen.

Daarnaast is Neurofeedback een intensieve behandeling. Voor een effectief en langdurig resultaat zijn minimaal 25 sessies nodig. In onze praktijk combineren we een Neurofeedback training altijd met gesprekstherapie. Hierdoor word je je meer bewust van de verandering die je ervaart en helpen we je om effectief om te leren gaan met je klachten.

Neurofeedback kan een zeer effectieve behandeling zijn bij klachten zoals ADHD en ADD. Er zijn echter wel veel verschillende vormen van Neurofeedback, zoals frequentietraining of de meer gestandaardiseerde vormen. Laat je daarom altijd goed informeren over Neurofeedback door een gecertificeerde psycholoog.

Neurofeedback training bij ADHD is geen standaard vergoede behandelmethode, maar kan deels vergoed worden vanuit de complementaire zorg. Neurofeedback kan een goede optie zijn wanneer andere therapieën niet voldoende voor je hebben gewerkt en je niet aan de medicatie wilt. Neurofeedback is pijnloos en werkt zonder bijwerkingen.

Bij BrainNetwork zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van ADHD, ADD (en andere klachten) door middel van Neurofeedback. Benieuwd of wij jou kunnen helpen? Neem dan contact met ons op om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen!

Verder lezen over Neurofeedback

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. & Coenen, A. Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. Clinical EEG and Neuroscience; 40(3), 180-189.(2009)

Sustained effects of neurofeedback in ADHD: a systematic review and meta-analysis

https://www.uu.nl/nieuws/neurofeedback-als-behandeling-voor-kinderen-met-adhd

Het ontstaan van Neurofeedback

Neurofeedback is een opkomende en “nieuwe” behandeling, maar gaat eigenlijk al terug tot ongeveer 1960. De geschiedenis aan onderzoekers in…

Wat is Neurofeedback?

Als we het simpel proberen uit te leggen: Neurofeedback is een training voor je brein. Verschillende delen van je brein…

Wat is een QEEG bij een Neurofeedback behandeling?

Met Neurofeedback training doen we een behandeling op hersenactiviteit, waarbij we het brein stimuleren de gewenste hersengolven te produceren, om…

ADHD: hoe werkt het brein anders?

Waarom functioneert jouw brein anders dan dat van mij? Je brein is ingenieus, bijzonder en erg complex. Het bestaat uit…