Wat is een QEEG bij een neurofeedback behandeling

Intake EEG Meting

Neurofeedback een behandeling op hersenactiviteit waarbij we het brein stimuleren de gewenste hersengolven te produceren. Hersengolven kunnen worden gemeten door middel van een Elekro-encefalografie (EEG). Hierbij worden electroden op de hoofdhuid geplakt. Dit doen we middel van een muts waar de electroden in zitten. Bij aanvang van een behandeling wordt er altijd een EEG meting gedaan. Hierbij wordt de de hersenactiviteit geregistreerd met de ogen open en met de ogen dicht. Dit geeft een beeld van hoe het brein werkt en welke hersengolven er aanwezig zijn tijdens deze 2 condities.

QEEG

QEEG analyse

Voor de neurofeedback training is het belangrijk om te weten hoe het brein er op individueel niveau uit ziet. Elk brein is namelijk anders en kan andere patronen laten zien, dan je zou verwachten.

Om een goed behandelplan op te kunnen stellen, kijken we daarbij dus goed naar het ruwe signaal wat gemeten wordt, maar wordt het EEG bekeken door middel van een techniek om abnormale hersengolven te herkennen. Dit noemen we een kwalitatief EEG of te wel een QEEG. Hierbij wordt het EEG vergeleken met een hele grote data base. We kunnen dan zien wat de verschillen zijn ten opzichte van een ‘normale’ normgroep (mensen zonder klachten van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd).

Deze vergelijking wordt weergegeven in zogenaamde hoofdkaarten die een kleurcode hebben. Er kan dan per frequentie worden gezien of deze in meer of minder mate aanwezig is. Ook kan er bekeken worden hoe de communicatie tussen hersendelen verloopt.

Bij neurofeedback gebruiken we deze kaart (het QEEG) als uitgangspunt om afwijkende hersengolven aan te pakken die de oorzaak of uiting zijn van bepaalde klachten. Door specifieke frequenties in specifieke gebieden te inhiberen of juist te stimuleren kunnen klachten verminderd worden.

× Direct contact opnemen