Behandeling van ADHD

WAT IS ADHD & ADD?

ADHD (oftewel attention deficit disorder) is een stoornis die gesteld wordt wanneer je al sinds kinds af aan last hebt van aandacht en concentratieproblemen. Bij ADHD is er ook sprake van hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij ADD is dit gedrag niet aanwezig. Dromerigheid en vergeetachtigheid staat dan meer op de voorgrond. AD(H)D kan bij zowel kinderen als volwassenen voorkomen. De klachten en mate waarin deze worden ervaren verschilt sterk van persoon tot persoon.

Kenmerken 

 

AD(H)D herken je vaak door aandachtstekort of concentratie problemen. Daarnaast kan je het ook herkennen door hyperactiviteit en impulsiviteit.

Hieronder vind je een aantal veel voorkomende kenmerken. Meer informatie hierover kan je bijvoorbeeld ook vinden op  adhdmagazine.nl.

 

  • Je bent snel afgeleid
  • Je bent chaotisch & vergeetachtig
  • Je bent vaak dingen kwijt
  • Je ervaart lichamelijke onrust en onrust in je hoofd

Voor meer informatie over de behandeling van ADHD en ADD in Zeist, Utrecht en de Utrechtse Heuvelrug kan je ons bereiken op telefoonnummer 030-2272365.

OORZAKEN VAN ADHD & ADD

Op basis van recent onderzoek wordt aangenomen dat genetische factoren de voornaamst oorzaak is van ADHD. Dat wil zeggen dat het aangeboren is.  De diagnose ADHD komt 4% tot 8% van de kinderen voor (Faraone e.a., 2003) en vaak bij meerdere leden van één gezin, De vorm en de intensiteit van de kenmerken van ADHD verschilt per persoon en kan bepaald worden door meerdere factoren. Het functioneren van de hersenen bij kinderen met ADHD verschilt van kinderen in dezelfde leeftijd, uit onderzoek blijkt dat bepaalde hersengebieden minder ontwikkeld zijn. Omgevingsfactoren en de omstandigheden tijdens de zwangerschap, zoals roken en alcohol gebruik door de moeder, kunnen een invloed hebben op de uiteindelijk ontwikkeling van ADHD.  ADHD is niet alleen van nu, als we terug zoeken in literatuur wordt al over gelijk klachten gesproken voor 1900. Vanaf 1960 wordt bij het herkennen van klachten als impulsiviteit en  aandachtsproblematiek gesproken over MBD (minimal brain damage).

 

De biologische oorzaak van ADHD ligt bij problemen met communicatie tussen hersengebieden. Signalen tussen hersencellen worden doorgegeven door chemische boodschappers. Ook wel neurotransmitters genoemd. Het is gebleken dat bepaalde neurotransmitters in verminderde hoeveelheid voorkomen in het voorste gedeelte van de hersenen van ADHD-patiënten, de prefontaalkwabben.

 

Verminderde hoeveelheden van deze neurotransmitters gaan samen met een afwijkend functioneren van de prefrontaalkwabben en een verminderde anatomische organisatie van de verbindingen tussen de prefrontaalkwabben en verschillende dieper gelegen hersenkernen. De voorste hersendelen zijn betrokken bij veel functies die bij ADHD verstoord zijn: het langdurig behouden van aandacht, het onderdrukken van impulsen en het sturen en plannen van gedrag.

BEHANDELING VAN ADHD & ADD

 

Bij de behandeling van ADHD of ADD wordt er vaak direct gedacht aan medicatie. Medicatie helpt bij een groot deel van de mensen. Sommige mensen reageren er echter niet op of voelen zich er niet goed bij. Ze voelen zich apathisch en afgevlakt of hebben last van de bijwerkingen. Medicatie kan dus effectief zijn en een snelle oplossing bieden, maar op het moment dat de medicatie weggehaald wordt, zijn de klachten vaak terug.

 

Wij vinden het belangrijk om het probleem bij de oorsprong aanpakken en we leren hoe je met de klachten om kan gaan. Daarbij bieden we een behandeling zonder medicatie. Dit doen we door een combinatie van neurofeedback en cognitieve gedragstherapie. De precieze samenstelling van de behandeling verschilt per cliënt en stemmen we af naar aanleiding van een persoonlijk intake gesprek. Door de combinatie van de verschillende behandelmethoden trainen we niet alleen je brein, maar leren we ook vaardigheden om beter om te gaan met je klachten. Vaak zie je namelijk bij ADHD en ADD dat er ook andere problemen spelen als gevolg van hiervan. Zo kan er sprake zijn van faalangst, laag zelfbeeld, overbelasting, depressiviteit, slaapproblemen, leerproblemen en gedragsproblemen. Ook deze onderwerpen nemen we mee in het persoonlijk behandelplan. Bij een neurofeedback behandeling moet je uitgaan van gemiddeld 20 tot 25 sessies.

Biofeedback

NEUROFEEDBACK BEHANDELING VOOR ADHD & ADD

WAAROM NEUROFEEDBACK

 

Zoals eerder genoemd ligt de biologische oorzaak van ADHD in een de communicatieproblemen tussen de verschillende hersengebieden. Dit komt door een zogenaamd tekort aan neurotransmitters. Deze neurotransmitters zijn belangrijk voor het door geven van signalen tussen je hersencellen. Uit onderzoek is gebleken dat deze neurotransmitters in mindere mate voorkomen in de voorste delen van  de hersenen bij  ADHD-patiënten.  Dit voorste deel van de hersenen, ook wel prefontaalkwab genoemd, is daardoor minder goed ontwikkeld. Dit zorgt er vervolgens voor dat de communicatie naar andere hersengebieden ook verstoord raakt. We zien dit terug in de hersenactiviteit die geproduceerd wordt.

 

Met neurofeedback wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier en op welke locatie de activiteit in de hersenen afwijkt van de norm. Op basis van de afwijkingen die gemeten worden in combinatie met de intake gegevens wordt een behandelplan opgesteld. In de meeste gevallen zien we een zo genoemde vertraagde activiteit in de frontaalkwab. Dit deel van de hersenen is betrokken bij zelfcontrole, executieve functies, beslissingen nemen en aandacht houden. Door de vertraagde activiteit kan dit verstoord raken. We zien ook situaties waarin er juist sprake is van snelle activiteit. Deze snelle activiteit uit zich vaak in een onrustig en soms angstig gevoel. Verder kan het voorkomen dat er een slechte verhouding is tussen deze snelle en trage activiteit. Met Neurofeedback trainen we op de afwijkende hersenactiviteit zodat deze meer normaliseert en de klachten verminderen. Lees meer over het lerende brein.

EFFECTEN VAN NEUROFEEDBACK BIJ ADHD EN ADD

 

In onze praktijk zien we bij zowel volwassen als kinderen veel positieve resultaten. De klachten variëren van persoon tot persoon, de resultaten daarmee ook. Hieronder vind je een beknopt overzicht van de effecten die we in onze praktijk dagelijks terug zien na de behandeling middels neurofeedback:

 

  • Verbetering van de aandacht en concentratie wat zich o.a. uit in verbeterde focus op je werkzaamheden en taken en verminderde afleidbaarheid

 

  • Je bent meer ontspannen en ervaart meer rust in je hoofd doordat je beter de structuur kan bewaken

 

  • Je hebt minder onrust in je lichaam en de behoefte om continue te bewegen is afgenomen

 

  • je bent beter in staat je eigen gedrag aan te sturen.

 

  • Je hebt meer overzicht en bent minder vaak spullen kwijt

 

Met een effectieve behandeling van ADHD zien we vaak dat het zelfvertrouwen toeneemt en ook andere klachten zoals slaapproblemen en leerproblemen afnemen.

HET BEHANDELPLAN

 

Niemand is hetzelfde en iedereen heeft ervaart andere klachten. Daarom werken we bij BrainNetwork ook niet met een standaard  behandelplan maar maken we dit op maat. De intake gegevens en het QEEG zijn daarin bepalend. In de basis zal de behandeling uit een aantal stappen bestaan. Afhankelijk van de persoon en de klacht passen we dit aan op jou behoefte. Lees meer over onze werkwijze.

 

Stap 1:

Kennismakingsgesprek, waarin we de klachten en behandeling bespreken en een persoonlijk plan maken

 

Stap 2:

Intake & QEEG, we maken een gedetailleerde EEG scan en werken een volledig behandel plan uit

 

Stap 3:

Neurofeedback training

 

Stap 4:

Afsluitend gesprek, waarbij we de behandeling evalueren

 

De kosten voor deze behandeling vind je terug in ons tarieven overzicht.

Mocht je hier vragen over hebben kan je telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 030-2272365.

Plan een gratis intake
MEER INFORMATIE OVER ADHD

Wil je graag meer informatie over de behandelmogelijkheden neem dan contact met ons op. Meer informatie over ADHD kan je ook vinden op de onderstaande websites:

 

http://www.adhdnetwerk.nl

https://adhdblog.nl/neurofeedback/

https://www.uu.nl/nieuws/neurofeedback-als-behandeling-voor-kinderen-met-adhd

Hier naast vind je een filmpje met meer informatie over de behandeling van ADHD middels Neurofeedback. Het geeft je een beeld van hoe een Neurofeedback behandeling verloopt.

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

           NFG