josh-applegate-149609

Dyslexie/dyscalculie/NLD

Een leerprobleem kan veel oorzaken hebben. Eén van de oorzaken ligt op het gebied van informatie verwerking. Dit verloopt anders of moeizamer dan bij anderen. Het kan zijn dat er sprake is van een specifiek leerprobleem zoals Dyslexie en dyscalculie. Een andere leerstoornis is NLD. Leerproblemen kunnen leiden tot allerlei problemen, bijvoorbeeld moeite met concentreren, faalangst, of  motivatie problemen.

Afspraak maken
WAT BETEKENEN DEZE LEERPROBLEMEN?

 

Dyslexie: Mensen met dyslexie hebben problemen op het gebied van verklanken (klanken koppelen aan lettersymbolen), automatiseren (een woord in één keer herkennen) en het werkgeheugen.  Dyslexie wordt door de stichting Dyslexie Nederland ook wel aangeduid als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en /of vlot toepassen van het lezen en /of het spellen op woord niveau. verzamelnaam voor kinderen met ernstige problemen met lezen en spellen.

 

Dyscalculie: Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden. In dit geval zijn dat problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Het gaat vaak samen met andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, gebrek aan inzicht of spellingsproblemen. Bij dyscalculie worden de problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs.

 

NLD: Iemand met een Non-verbal Learning Disability (NLD) heeft problemen met de verwerking van zintuigelijke, non-verbale informatie. De persoon heeft moeite om woord (verbale informatie) en beeld (non-verbale informatie) aan elkaar te koppelen. Deze problemen verstoren het ruimtelijk inzicht, het inzicht in oorzaak-gevolg-relaties, de motoriek, de reken- en schrijfvaardigheid, het werktempo en op sociale gebied (de omgang met andere mensen). Op verbaal gebied zijn ze erg sterk.

DYSLEXIE/DYSCALCULIE/NLD  & NEUROFEEDBACK

 

Dyslexie: Bij dyslexie is er een probleem in de informatie verwerking. De hersengebieden die betrokken zijn bij lezen en spellen werken niet optimaal. Het leren lezen is een ontwikkelproces waarbij in eerste instantie de rechter hersenhelft wordt ingeschakeld en op het moment dat de letters geautomatiseerd zijn wordt er een shift gemaakt naar de linkerkant van het brein. Dit maakt dat er problemen waargenomen kunnen worden aan beide kanten achter in het brein. In praktijk en uit onderzoek blijkt in de meeste gevallen de dyslexie problematiek zich het vaakst te manifesteren aan de links achter in het brein. We zien dit vaak terug in vertraagde activiteit.

 

Dyscalculie: Uit onderzoek is bekend dat dyscalculie samengaat met afwijkende patronen in het EEG. Bij dyscalculie is er ook een probleem in de informatieverwerking, welke met name plaats vindt in de parietaalkwab. Dat is achter in het brein. Met name de linkerkant spelt een rol in reken en getalverwerking.

 

NLD: NLD is een neuropsychologische ontwikkelingsstoornis, waarbij ook wel wordt gesproken van een stoornis in de ontwikkeling van de rechter hersenhelft. Vaardigheden die zijn gekoppeld aan de rechter hersenhelft leveren vaak problemen op. Het vermoeden is dat de witte stof die de verbindingsbanen tussen hersencellen omringt, niet goed is aangelegd. Hierdoor verloopt de informatieverwerking niet optimaal. De functies die gekoppeld zijn aan de linker hersenhelft verlopen doorgaans goed. Door de disbalans tussen de linkerkant en de rechterkant verloopt de communicatie tussen de hersenhelften niet goed.

Afhankelijk van welke problemen op de voorgrond staan en wat er uit het QEEG naar voren komt, wordt bepaald hoe de behandeling middels Neurofeedback eruit gaat zien. Bij de analyse van het QEEG zullen we bij leerproblematiek specifiek letten op verschillen tussen de linker en de rechter hersenhelft en de frequenties die we over de achterste delen van het brein meten. De neurofeedback behandeling erop gericht om onder-of overactivatie in het brein te normaliseren waardoor je het het functioneren optimaliseert en klachten zullen verminderen.