Behandeling dyslexie & dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie komt voor bij 3% tot 5% van de kinderen. Wanneer je kind last heeft van dyslexie of dyscalculie dan kan dit een grote impact hebben op zijn of haar functioneren op school en als wel daarbuiten. Er zijn verschillende manieren om een kind met leerproblematiek te helpen. Onze behandeling is er op gericht om de ontwikkeling van de hersenen te stimuleren waardoor de informatieverwerking verbeterd. Daarnaast begeleiden wij het kind in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. 

Leerproblemen vinden hun basis in de werking van het brein. Gedurende het leven ontwikkeld het brein zich en worden er steeds nieuwe en efficiëntere netwerken gevormd. Bij kinderen met dyslexie en/of dyscalculie verloopt dit proces vaak anders dan bij kinderen zonder klachten. De communicatie tussen hersendelen verloopt niet optimaal. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de leerprestaties, maar ook zien we vaak gedurende de basisschool of middelbare school secundaire problematiek ontstaan.  Het kan grote invloed hebben op het algeheel functioneren van het kind.  Zo zien we vaak dat kinderen faalangst ontwikkelen, verminderd zelfvertrouwen hebben, vermijdend gedrag vertonen, stress ervaren en hun plezier in schoolse taken verliezen.

Dyslexie & Neurofeedback

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een probleem met het leren lezen en/of spellen. Bij kinderen met dyslexie komt het technisch lezen en spellen moeizaam tot ontwikkeling, ondanks de leeftijd, intelligentie en voldoende onderwijsaanbod. Dyslexie is te herkennen aan de volgende kenmerken:

 • Onderscheiden van klanken zoals b – d, eu – u – ui, f – v, s – z
 • Klanken in de juiste volgorde zetten of benoemen, zoals bijvoorbeeld ‘dorp’ en ‘drop’ of ‘12’ en ‘21’
 • Het automatiseren (direct herkennen) van woorden
 • Het onthouden van reeksen woorden rijtjes of tafels
 • Moeite om vlot te lezen
 • Radend lezen
 • Moeite met het herkennen/toepassen van spellingregels

Dyslexie komt in verschillende mate voor, van licht tot ernstig. Het is een neurobiologische stoornis en vindt zijn oorzaak in de werking van het brein. Het is erfelijk en we zien het dan ook vaak binnen families. Kinderen hebben moeite met verklanken (het koppelen van klanken aan lettersymbolen) en belemmeringen in het automatiseren van gegevens. De hersengebieden die hierbij betrokken zijn werken suboptimaal waardoor de informatie wordt onvoldoende goed doorgegeven. Het leren lezen is een ontwikkelproces waarbij in eerste instantie de rechter hersenhelft wordt ingeschakeld en op het moment dat de letters geautomatiseerd zijn wordt er een shift gemaakt naar de linkerkant van het brein. Dit maakt dat er problemen waargenomen kunnen worden aan beide kanten achter in het brein. In praktijk en uit onderzoek blijkt in de meeste gevallen de dyslexie problematiek zich het vaakst te manifesteren aan de links achter in het brein. We zien dit vaak terug in vertraagde activiteit. Door de informatieverwerking in het brein, middels neurofeedback te stimuleren kunnen we de gevolgen van dyslexie verminderen.

Meer over neurofeedback

Dyscalculie komt voor bij zo’n 3 tot 6 procent van de basisschoolleerlingen. Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen rekenen’. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden. In dit geval zijn dat problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken en wiskundekennis. Er is een gebrek aan getal inzicht. Dyscalculie gaat vaak samen met andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, gebrek aan inzicht of spellingproblemen. Kenmerken van dyscalculie zijn:

 • Verkeerd verwerken van cijfers, cijfers worden omgedraaid of overgeslagen bij tellen
 • verminderd inzicht in ruimte, zoals het moeilijk kunnen plaatsen van getallen op een getallenlijn
 • Moeite met berekeningen en toepassen van rekenregels
 • Moeite met klokkijken en/of tijdsbesef
 • Moeite om rekensommen stapsgewijs aan te pakken
 • Lastig om hoeveelheden in te schatten
 • Het niet doorzien van verbanden tussen vergelijkbare, eerder opgeloste rekensommen: elke opgave is uniek.

Net als bij dyslexie kan dyscalculie kan een grote belemmering zijn voor kinderen om belangrijke vaardigheden te leren. Het zegt echter niets over de intelligentie van het kind en is ook geen direct gevolg van te weinig onderwijs. Het heeft een neurobiologische basis waarbij het brein onvoldoende goed informatie kan verwerken.

Dyscalculie is een complexe stoornis omdat bij rekenen meerdere hersengebieden worden gebruikt, waaronder ook het taalcentrum. Bij rekenen moeten kinderen tekst lezen en getallen herkennen, maar ook met symbolen als sterren en cirkels kunnen werken. Dit vereist samenwerking van meerdere hersengebieden en dat gaat bij kinderen met dyscalculie een stuk moeizamer. Door de informatieverwerking in het brein te stimuleren kunnen klachten verminderen.

Behandeling Neurofeedback voor dyscalculie

Trainen van het brein

Bij veel leer- of ontwikkelingsstoornissen zoals NLD, dyslexie en dyscalculie vinden we de oorzaak in een het suboptimale informatieverwerking in het brein. De hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van klanken blijven achter in hun ontwikkeling en de communicatie tussen de hersengebieden is onvoldoende. Er is nog geen behandeling die dit volledig kan oplossen. Wel zijn er technieken zoals Neurofeedback, om het brein te stimuleren en te trainen in het versterken van de informatieverwerking. Hierdoor kunnen kinderen positieve effecten ervaren zoals:

 • Verbetering in leerprestaties
 • Betere concentratie
 • Minder vermoeid doordat informatie makkelijker verwerkt wordt
 • Meer snelheid in het uitvoeren van leertaken

In onze praktijk passen we Neurofeedback toe als training voor het brein. Neurofeedback gaat uit van het lerend vermogen van het brein en het versterken van de interne communicatie tussen verschillende hersengebieden. Door middel van een EEG maken we de activiteit in de hersenen inzichtelijk en meetbaar. Onze psychologen maken daarbij een persoonlijk behandelplan. Op basis van de klachten trainen we de hersendelen waarin we afwijkende waarden zien om vervolgens de interne netwerken te versterken.  Lees hier meer over Neurofeedback training.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

BrainNetwork is een moderne psychologie praktijk in Zeist. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling voor kinderen en volwassenen. Heb je vragen over onze behandelingen of wil je graag overleggen met een van onze psychologen? Neem dan contact met ons op. Veel van onze clienten komen vanuit de regio Utrecht: AmersfoortZeistBilthovenDe BiltUtrechtSoestHoutenWoerdenVeenendaal en Nieuwegein.

BrainNetwork is aangesloten bij: