Angst- & paniekklachten

Angst- en paniekklachten komen relatief vaak en in veel verschillende vormen voor. Iedereen ervaart wel eens angst of paniek in bepaalde situaties, maar dat is meestal van korte duur. Angst- en paniekklachten kunnen echter ook heel hevig zijn en daarmee een grote impact hebben op je dagelijks functioneren. Hoe angst en paniek zich uit is voor iedereen anders, dit kan variëren van een versnelde hartslag tot slapeloosheid. We praten over een angststoornis of paniekstoornis wanneer de gevolgen daarvan zo sterk zijn, dat deze je belemmeren in je dagelijks leven.

Word je belemmerd in je dagelijks functioneren als gevolg van angst en paniek? Angst- en paniekklachten zijn vaak goed te behandelen. Er zijn verschillende effectieve methodes om klachten te lijf te gaan. Bij BrainNetwork maken we gebruik van cognitieve gedragstherapie in combinatie met lichaamsgerichte therapievormen.

Wil je meer weten over onze behandelingen bij angst en paniek? Ons team van psychologen in Zeist helpt je graag.

Angststoornis Zeist

Hulp bij angst- en paniekklachten

Bij een angststoornis zien we vaak dat je brein overactief en overprikkeld is. Dat wil zeggen dat de hersenen sneller en heviger reageren op bepaalde situaties. Dit zorgt ervoor dat je brein moeilijk in ontspanning komt en je zeer alert blijft. Hierdoor is het risico op een volgende angst- of paniekaanval zeer groot. Ook zien we vaak dat het gehele autonome zenuwstelsel geactiveerd is en moeilijk tot ontspanning kan komen. Zowel je brein als je lichaam zijn uit balans geraakt en reageren op elkaar. In de behandeling van angst- en paniekstoornis combineren we daarom cognitieve gedragstherapie met een lichaamsgerichte therapie zoals biofeedback (hartcoherentie) of psychomotorische therapie.

Cognitieve gedragstherapie

De meest gebruikte behandeling bij een angststoornis is cognitieve gedragstherapie. Deze vorm van therapie helpt je om meer inzicht te krijgen in je gedachten en gedrag. Daarbij zal een psycholoog je helpen om deze gedachten, die gepaard gaan met gevoelens van angst, beter te begrijpen en ook uit te dagen.

Biofeedback

Biofeedback helpt je om de signalen van je lichaam beter te begrijpen en deze te kanaliseren. Vaak gaan angst- en paniekaanvallen gepaard met lichamelijke reacties, zoals trillen, duizelig worden, hoge spierspanning en een verhoogde hartslag. Door middel van biofeedback en/of hartcoherentie leer je beter om te gaan met deze lichamelijke reacties en je autonome zenuwstelsel tot rust te brengen. Dit helpt in de meeste gevallen om je angst en paniek beter onder controle te krijgen en klachten structureel te verminderen. Wanneer er sprake is geweest van een ingrijpende en schokkende gebeurtenis waardoor je steeds angst en spanning voelt kan ook EMDR als behandelmethode ingezet worden.

Wat is een angststoornis?

Angst en paniek ontstaan vanuit een mechanisme in ons brein, dat ons waarschuwt als er gevaar dreigt. Dit is een ingenieus systeem van ons lichaam en stelt ons in staat om adequaat te reageren in bepaalde dreigende situaties. Echter dit systeem kan ook ontregeld raken en als gevolg daarvan overactief reageren.

We spreken van een angststoornis wanneer de reactie op angst buitensporig is en deze je belemmert in je functioneren. Als de angst of paniek zonder reden aanhoudt, het geregeld voorkomt en het je dagelijks functioneren verstoort. De klachten die gepaard gaan met een angststoornis kunnen zeer beperkend en erg vervelend zijn. Gelukkig zijn de klachten vaak goed te behandelen.

Angst- en paniekklachten komen in veel verschillende vormen voor zoals straatvrees (agorafobie), sociale fobie, specifieke fobie, ziektevrees, posttraumatische stress (PTSS), dwangstoornis en dysmorfofobie. De gevolgen van een angststoornis zijn voor iedereen anders en ook de trigger of de oorsprong van de klachten kunnen zeer divers zijn. De behandeling van een angststoornis vraagt daarom ook om een persoonlijke aanpak.

Wil je meer weten over je angst- en paniekklachten en hoe je deze kan aanpakken? Ons team van psychologen vertelt je er graag meer over.

Angststoornis Zeist

Kenmerken van een angst- en paniekstoornis

Angst is een normale reactie en herkenbaar voor ons allemaal. Angst komt vaak op bij een dreigende of overweldigende situatie. Als reactie daarop reageert ons lichaam door een verhoogde hartslag of versnelde ademhaling. Het zorgt ervoor dat je alert bent en je lichaam zich klaar maakt om in actie te komen.

Reageert je lichaam sterk en houdt dit even aan, dan kan er een meer hevige vorm van angst ontstaan. Je hebt het gevoel dat je de controle over je lichaam verliest, wat vervolgens tot een paniekaanval kan leiden. De reactie van je lichaam wordt daardoor steeds heviger. We spreken dan van een angst- of paniekaanval, dit gaat vaak gepaard met de onderstaande symptomen:

  • sterk verhoogde hartslag
  • hoge ademhaling, hyperventilatie en benauwdheid
  • duizeligheid, het gevoel dat je flauw gaat vallen
  • transpireren en trillen
  • misselijkheid en last van je buik
  • het gevoel dat je de controle verliest

Als angst structureel is en het je dagelijks of sociaal functioneren belemmert, dan spreken we van een angststoornis of paniekstoornis. Wanneer er sprake is van hevige angstklachten zien we vaak dat mensen ook te maken hebben met andere klachten zoals: veel piekeren, slaapproblemen, gespannenheid in je lichaam en moeite om te concentreren. Mocht je het vermoeden hebbend dat je kampt met een angst- en paniekstoornis, vraag dan een psycholoog om advies. Een psycholoog kan je helpen het patroon van angst en paniek te doorbreken.

Oorzaken van een angst- en paniekstoornis

Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn voor een angststoornis of paniekstoornis. Vaak zien we dat dit een combinatie is van sociale, biologische en psychische factoren. Zo zien we dat in sommige families angststoornissen meer voorkomen dan in andere families. Er is een bepaalde gevoeligheid voor angst, zorgelijkheid en stress. Opvoeding kan daarbij ook van invloed zijn. Als ouders bijvoorbeeld al angstig zijn, hiernaar handelen en angstig reageren op zaken, kan het zijn dat je later zelf ook meer vanuit angst zal reageren.

Een andere belangrijke factor die een grote rol kan spelen is stress en stressgevoeligheid. Op onze locaties in Zeist en Soest zien we dat veel cliënten met een angststoornis ook stressklachten ervaren. Je hebt langdurig onder stress gestaan, te veel van jezelf geëist, te veel op je bord gehad of te lang op je tenen gelopen, waardoor je spanningsniveau te hoog is geworden. Er hoeft dan nog maar weinig te gebeuren of angstgevoelens kunnen de overhand nemen.

Tenslotte zien we dat ernstige angstklachten kunnen ontstaan na een ingrijpende of traumatische gebeurtenis. De behandeling van een angststoornis kan dan ook onderdeel zijn van een bredere behandeling van klachten, zoals bijvoorbeeld bij PTSS.

Paniekstoornis behandelen

Meer over angst- en paniekklachten

Zoek je hulp voor je klachten en wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Onze teams in Zeist en Soest beantwoorden graag je vragen. Voor meer informatie over onze behandelmethode kan je ook kijken op onze pagina over Cognitieve gedragstherapie, Hartcoherentie en Biofeedback. Daarnaast vind je hieronder een aantal interessante artikelen die verder ingaan op de behandeling van angst- en paniekklachten; deze lees je ook in onze BLOG

Psychologie Magazine | Thema Angst

Psychologie Magazine | Reacties van je lichaam

Stichting ADF

VGCT | CGT als behandeling voor Angst en Paniek

Ik heb angst- & paniekklachten, wat kan ik er hieraan doen?

 

Wat is EMDR en bij welke klachten is deze behandeling effectief?

Je hebt er misschien al eens van gehoord: EMDR. Dit is een type therapie voor mensen die last hebben en…

Wat te doen bij een paniekaanval

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een natuurlijke reactie of dreiging of gevaar, het maakt ons alert…

Wat is lichaamsgerichte therapie?

Lichaamsgerichte therapie vormen zijn de laatste jaren sterk in opkomst. Dit is ook wel te begrijpen, je lichaam en brein…

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Behandeling angst en paniek regio Utrecht

Onze psychologiepraktijk met een locatie in Zeist en in Soest staat voor effectieve en duurzame behandelingen bij verschillende soorten klachten zoals angst en paniek. Onze psychologen zijn gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie (CGT) in combinatie met lichaamsgerichte behandelingen zoals biofeedback. We maken altijd een persoonlijk behandelplan op basis van jouw situatie. Neem gerust contact als je meer wilt weten over de begeleiding en hulp die we kunnen bieden bij een angststoornis of paniekstoornis.

BrainNetwork is aangesloten bij: