Veelgestelde vragen over neurofeedback

Hieronder vind je de antwoorden op veel gestelde vragen over Neurofeedback in onze psychologie praktijk. Mochten je andere vragen hebben over de mogelijkheden van deze behandeling voor jouw klachten neem dan contact op met één van onze neurofeedback behandelaren.

Wat is neurofeedback

Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback is een vorm van biofeedback waarbij lichaamssignalen (in dit geval de hersenactiviteit) worden gemeten en teruggekoppeld. Neurofeedback is een non-invasieve behandeling, wat wil zeggen dat er niets in het brein wordt aangebracht of uitgehaald.  Het functioneren van je hersenen en je gedrag zijn met elkaar verbonden en hebben een grote invloed op elkaar. Je hersenen kunnen je gedrag sturen of veranderen en je gedrag kan ook een effect hebben op de werking van je hersenen.

Een Neurofeedback behandeling heeft als doel om het gedrag van iemand te veranderen door je hersenen te leren anders te sturen. Daarbij maken we gebruik van de meetbare elektrische signalen of golven die je hersenen produceren. Een neurofeedback therapeut meet deze golven door middel van een QEEG (Kwantitatieve Elektro-Encefalografie). Op basis van deze meting wordt vervolgens een behandelplan gemaakt waarbij je door middel van training je hersenen leert om afwijkende signalen te corrigeren.

Je vindt meer informatie op onze website en in onze blog: Hoe werkt Neurofeedback nu precies?

Wat zijn de verschillende vormen van Neurofeedback?

Neurofeedback is in opkomst en daarbij zien we dan ook dat steeds meer meer verschillende vormen komen. Het is belangrijk om te weten dat de ene vorm van neurofeedback niet de andere is.  Er kan een onderscheid gemaakt worden in 5 vormen van Neurofeedback.

Neurofeedback op basis van EEG:

Deze behandeling start met een EEG meting op basis waarvan vervolgens een behandelplan wordt opgesteld. Tijdens de behandeling wordt door middel van een gerichte beloning specifieke delen van je brein beïnvloed (getraind). Deze behandeling wordt meestal gecombineerd met cognitieve therapie om een blijvend effect te kunnen bieden in gedrag. Deze vorm van Neurofeedback vraagt veel ervaring van de therapeut om de behandeling op de cliënt af te stemmen en gedurende het traject aan te passen. De behandelaren zijn in de meeste gevallen academisch opgeleide psychologen en zijn ( al dan iet nationaal als internationaal) gekwalificeerd om deze behandeling goed uit te kunnen voeren. Het meeste onderzoek is gedaan naar deze vorm van Neurofeedback. Het wordt op gezien als een evidence based behandeling van ADHD. BrainNetwork werkt uitsluitend op basis van deze vorm van Neurofeedback.

EEG Loreta Neurofeedback

Bij deze vorm van neurofeedback is het mogelijk om het brein aan de hand van een database driedimensionaal in beeld te brengen. Het lijkt dat de brein locatie van waaruit klachten ontstaan beter in beeld te kunnen brengen. Er wordt met 19 elektroden tegelijk getraind. Het is een behandelmethode die pretendeert daarmee sneller en efficiënter te kunnen behandelen. Het is een methode waar momenteel meer onderzoek naar gedaan wordt. De geluiden over effectiviteit van deze techniek zijn op het moment nog wisselend.

FMRI Neurofeedback

Deze vorm van neurofeedback wordt alleen nog in wetenschappelijk onderzoek toegepast. Men krijgt een gedetailleerd beeld van het functioneren van het brein, echter zit er een vertraging in de feedback die gegeven wordt ten opzichte van de feedback die direct gegeven kan worden op het EEG. Het is bij deze techniek mogelijk om  specifieke en dieper gelegen plekken in het brein te beïnvloeden. Het is een dure methode methode met zware apparatuur die vooralsnog niet in praktijken wordt toegepast.

NeurOptimal van Zengar

NeurOptimal is een vereenvoudigde vorm van EEG Neurofeedback waarbij nagenoeg geen opleiding vereist is. Het bijsturen en aanpassen van de behandeling wordt volledig overgenomen door de software en de apparatuur. Daarnaast vindt er meestal geen begeleiding plaats in de vorm van cognitieve therapie. Dit type behandeling wordt vaak ingezet bij verlichten van bijvoorbeeld stressklachten, maar hier is vooralsnog zeer beperkt onderzoek naar gedaan.

LENS Low Energy Neurofeedback System

Het wordt vaak onder de noemer van neurofeedback genoemd, maar is het in feite een vorm van directe hersenstimulatie, net zoals bijvoorbeeld de Alpha Stim.

Is Neurofeedback geschikt voor kinderen?

Neurofeedback is als behandelingsvorm ook zeer geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Doordat in de behandeling gebruikt wordt gemaakt van een positieve beloning wordt het door kinderen vaak ervaren als een positieve behandeling. Je leest hier meer over op onze pagina over Neurofeedback voor kinderen.  Neurofeedback wordt bij kinderen met name succesvol ingezet bij ADHD en of ADD klachten. https://www.uu.nl/nieuws/neurofeedback-als-behandeling-voor-kinderen-met-adhd

Wat zijn de bijwerkingen van Neurofeedback?

Bij een Neurofeedback behandeling kunnen we niet echt spreken over bijwerking zoals bij medicatie. Neurofeedback is misschien nog het beste te vergelijken met een fysieke training van je lichaam maar dan voor je hersenen. Je maakt je lichaam (of je brein) sterker maar het gevolg van trainen is meestal dat je daarna vermoeid bent. Vermoeidheid (mentale vermoeidheid) is dan ook de meest voorkomende bijwerking van een Neurofeedback behandeling.

Vragen over neurofeedback?

Wat zijn de verschillende vormen van Neurofeedback?

Een Neurofeedback behandeling duurt ongeveer 50 minuten. Het succes en de langdurige effectiviteit van de behandeling vraagt regelmatige behandeling frequentie van 2x per week. Een behandeltraject duurt meestal 10 tot 15 weken.

Voor welke klachten is Neurofeedback geschikt?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werking van Neurofeedback voor een grote verscheidenheid aan klachten. Neurofeedback wordt gezien als een zeer succesvol behandeling van o.a. ADHD en ADD bij zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast zijn er veel positieve resultaten bij de inzet van Neurofeedback voor de behandeling van stress en slaapklachten.

Gaat het gebruik van medicijnen samen met Neurofeedback?

Bij een succesvolle behandeling door middel van Neurofeedback zien we vaak dat cliënten medicijn gebruik afbouwen. Dit is uiteraard een beslissing die je wel overwogen moet maken. Voor het advies over het stoppen of verminderen van medicijn gebruik adviseren we dan ook te allen tijde dit te overleggen met je arts.

Wat zijn de kosten van een Neurofeedback training?

De kosten voor Neurofeedback zijn afhankelijk van de duur van de behandeling. We handteren een vast tarief per behandeling en geven op basis van een persoonlijk behandelplan een indicatie van de duur van de behandeling. Ons actuele tarief vind je in ons tarieven overzicht.

Wordt Neurofeedback vergoed door de verzekering?

Neurofeedback wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het valt onder complementaire of alternatieve zorg. Het is daardoor soms mogelijk om het vergoed te krijgen binnen de aanvullende verzekering. De behandeling Neurofeedback valt dan onder ‘overige psychosociale therapie’.
Andere mogelijkheden om de behandeling vergoed te krijgen kunnen zijn:

  • Via de werkgever: sommige werkgevers zijn bereid om een behandeltraject middels Neurofeedback te vergoeden , wanneer er bijvoorbeeld sprake is van arbeidsongeschiktheid, burn-out, stress of slaapproblematiek.
  • UWV: Soms wordt er door het UWV subsidie of vergoedingen gegeven voor een Neurofeedback behandeling. Dit zou je naar kunnen vragen bij je casemanager van het UWV.
  • Belasting: afhankelijk van je situatie, zou je een Neurofeedback training kunnen opgeven als bijzondere ziektekosten en daarmee een tegemoetkoming krijgen.
  • Gemeente: Bij kinderen is de gemeente in sommige gevallen bereid om een behandeling middels Neurofeedback te betalen. Dit valt dan onder kind en jeugd zorg.

Hoe weet ik of een therapeut gecertificeerd is?

Bij BrainNetwork staat kwaliteit voorop. Onze behandelaren zijn dan ook uitsluitend academisch opgeleide psychologen (aangesloten bij het NIP) die zich gespecialiseerd hebben in Neurofeedback en biofeedback. Daarom vinden wij het belanrgijk dat onze behandelaren een Internationale registratie als Neurofeedback therapeut bezitten van de BCIA (Biofeedback Certification International Alliance).

Meer informatie over onze behandelingen?

BrainNetwork is een psychologie praktijk in de regio Utrecht gespecialiseerd in NeurofeedbackBiofeedback en Cognitieve gedragstherapie. We richten ons op de behandeling van onder andere ADHD, ADD, Angst, Hoofdpijn, Autisme, Slaapproblemen, Stress & Burn-out klachten.  Bij BrainNetwork is het eerste gesprek altijd gratis, om in gesprek met elkaar te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een behandeling.

Neurofeedback behandeling
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

BrainNetwork is een moderne psychologie praktijk in Zeist. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling voor kinderen en volwassenen. Heb je vragen over onze behandelingen of wil je graag overleggen met een van onze psychologen? Neem dan contact met ons op. Veel van onze clienten komen vanuit de regio Utrecht: AmersfoortZeistBilthovenDe BiltUtrechtSoestHoutenWoerdenVeenendaal en Nieuwegein.

BrainNetwork is aangesloten bij: