Whiplash

WHIPLASH

Letterlijk betekent whiplash ‘zweepslag’. Bij een whiplash is er sprake van een plotselinge beweging van het hoofd ten opzichte van je lichaam. Dit kan het gevolg zijn van een aanrijding, maar kan ook het gevolg zijn van een ongelukkige val van de trap, een ongeluk tijdens het sporten of harde onverwachte beweging.

 

In Nederland lopen 15.000 tot 30.000 mensen jaarlijks deze aandoening op. Een aandoening die niet altijd direct erkend wordt, maar wel langdurige en vervelende klachten kan geven. In onze praktijk behandelen we cliënten met deze klachten door middel van Neurofeedback.

 

Het voordeel van deze behandeling is dat we niet alleen naar de symptomen kijken, maar werken aan een langdurige oplossing van de oorzaak van de klachten. We kijken daarbij naar het functioneren van het brein en de mogelijke verstoring en disbalans die er is ontstaan. Door in te grijpen op de verstoring en de disbalans te herstellen zullen klachten zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen sterk verminderen.

Hoe kunnen we je helpen?

KLACHTEN  BIJ EEN WHIPLASH

 

De gevolgen van een whiplash zijn voor de buitenstaander vaak niet te zien en zijn voor een arts moeilijk of helemaal niet vast te stellen. Het klachtenpatroon varieert sterk per persoon en per situatie. Soms gaan klachten vanzelf voorbij na een periode van rust, maar klachten kunnen ook vaak blijven bestaan en grote gevolgen hebben voor je functioneren.

 

Wanneer de klachten na 6 maanden nog niet voorbij zijn spreken we van het late whiplash syndroom (LWS) en is een professionele behandeling noodzakelijk om klachten te verminderen.  Enkele van de symptomen die daarbij op kunnen treden zijn:

 

  • Nekpijn,
  • Pijn in de schouders en rug.
  • Krachtsverlies en tintelingen.
  • Hoofdpijn
  • Cognitieve klachten zoals concentratie en geheugen problemen
  • Vegetatieve klachten zoals misselijkheid en braken
  • Klachten van de zintuigen zoals duizelig, overgevoeligheid voor licht en geluid
  • Slaapstoornissen of juist extreme vermoeidheid
  • Veranderingen in persoonlijkheid zoals geïrriteerd, emotioneler

BEHANDELING VAN EEN WHIPLASH

Bij een whiplash worden de hersenen door elkaar geschud. Door de klap kan de balans in je brein verstoord raken waardoor de communicatie tussen de hersendelen niet goed meer verloopt. Dit zorgt ervoor dat je brein overprikkeld raakt en daarmee spanningsklachten ontstaan in je lichaam.

 

In veel gevallen kunnen we dit terug zien tijdens een QEEG meting die we afnemen tijdens de eerste sessie van onze behandeling. We zien dan vaak een overmaat van trage frequenties in het brein. We kunnen dan vervolgens ook in kaart brengen welke gebieden in je brein uit balans zijn. Op basis van deze uitvoerige analyse maken we een persoonlijk behandelplan.

STARTEN MET DE BEHANDELING

De klachten bij een whiplash zijn voor iedereen anders en vaak zien we ook dat klachten niet altijd erkend worden. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen neem contact op voor een gratis intake. We delen onze ervaringen met je en leggen je uit wat onze behandeling voor je kan doen.
Neem contact op
Whiplash

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ: