Overprikkeling

Overprikkeling: Een klacht met grote gevolgen

In onze samenleving worden steeds meer mensen geconfronteerd met overprikkeling. Dit verschijnsel kan voorkomen bij verschillende aandoeningen en situaties, zoals o.a. bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH), burn-out, PTSS, autisme. Ondanks de grote impact die overprikkeling kan hebben op het dagelijks functioneren, wordt het vaak onderschat of niet goed begrepen door de omgeving.

Wat is overprikkeling?

Overprikkeling ontstaat wanneer de hersenen meer informatie moeten verwerken dan ze aankunnen. Dit kan leiden tot een breed scala aan symptomen, zoals:

– Vermoeidheid

– Concentratieproblemen

– Hoofdpijn

– Geïrriteerdheid

– Angstgevoelens

Overprikkeling

Overprikkeling bij Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Mensen met NAH, zoals na een hersenschudding of beroerte, ervaren vaak overprikkeling. Hun hersenen hebben schade opgelopen en kunnen daardoor minder goed omgaan met externe stimuli zoals licht, geluid, en drukte. Dit maakt het voor hen moeilijk om dagelijkse taken uit te voeren en sociale activiteiten te ondernemen.

Burn-out en Overprikkeling

Bij een burn-out zijn de hersenen langdurig blootgesteld aan stress, wat leidt tot uitputting en overprikkeling. Mensen in een burn-out fase kunnen extreem gevoelig worden voor prikkels en hebben vaak moeite om zich te concentreren of te ontspannen. Dit maakt het herstelproces uitdagend en vereist vaak een langdurige aanpak.

Het Onbegrip van de Omgeving

Een van de grootste uitdagingen voor mensen die lijden aan overprikkeling is het onbegrip van hun omgeving. Omdat overprikkeling niet altijd zichtbaar is, kunnen collega’s, vrienden, en familieleden het moeilijk vinden om te begrijpen wat de persoon doormaakt. Dit kan leiden tot frustratie en een gevoel van isolatie bij degene die lijdt aan overprikkeling.

Wat kun je doen als je last hebt van overprikkeling?

Hoewel overprikkeling een complexe en uitdagende situatie kan zijn, zijn er verschillende strategieën die kunnen helpen om ermee om te gaan:

Rust en Herstel: Zorg voor voldoende rust en geef jezelf de tijd om te herstellen van prikkels. Dit kan betekenen dat je regelmatig pauzes neemt en je terugtrekt in een rustige omgeving.

Stimuli Beperken: Vermijd overmatige blootstelling aan licht, geluid en drukte. Dit kan betekenen dat je gebruik maakt van oordoppen, een zonnebril draagt, of rustige plekken opzoekt.

Structuur en Routine: Een duidelijke dagindeling en routine kunnen helpen om voorspelbaarheid te creëren en de hoeveelheid prikkels te beheersen.

Mindfulness en Ontspanningstechnieken: Technieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga kunnen helpen om de geest te kalmeren en beter om te gaan met prikkels.

Communicatie: Wees open over je situatie met je omgeving. Leg uit wat overprikkeling is en hoe het jou beïnvloedt, zodat anderen beter begrijpen wat je doormaakt en hoe ze je kunnen ondersteunen.

Professionele Hulp: Overweeg om hulp te zoeken bij een psycholoog, ergotherapeut of andere zorgverlener die ervaring heeft met overprikkeling. Zij kunnen je helpen met specifieke strategieën en behandelingen.

Meer begrip en steun bij overprikkeling

Overprikkeling is een serieus probleem dat veel invloed kan hebben op het dagelijks functioneren van mensen. Het is belangrijk dat we als samenleving meer begrip en steun bieden aan degenen die hiermee te maken hebben. Door bewustwording te vergroten en praktische hulpmiddelen aan te reiken, kan er bijdragen worden aan een betere kwaliteit van leven voor iedereen die lijdt aan overprikkeling. Zo hebben onderzoekers alle beschikbare informatie samen met adviezen van ervaringsdeskundigen over hoe met overprikkeling om te gaan in deze infografic gezet. Met deze informatie willen ze meer bekendheid geven aan deze klachten en hopen daarmee op meer begrip voor mensen die er last van hebben.

Heb jij last van overprikkeling? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor het aanpakken en omgaan met overprikkeling.

In onze Blog over psychologie vind je meer artikelen over diverse klachten en behandelingen

Psychologie Blog

Welk effect heeft chronische stress op je lichaam?

Dat stress ongezond kan zijn weten we eigenlijk wel. Vooral wanneer stress chronische is, je langdurig stress ervaart kan dit grote gevolgen hebben voor je functioneren en hoe je je voelt. Een moeilijke situatie op je werk, ruzie in de familie, problemen thuis, vermoeidheid of zorgen over je financiële situatie: er kunnen allerlei redenen aan stress ten grondslag liggen. Stress heeft meer invloed op het lichaam dan de meeste mensen denken. 

Chronische stress kan leiden tot een verscheidenheid aan fysieke symptomen, waaronder vermoeidheid, hoofdpijn, hartkloppingen, spierpijn, maag- en darmklachten en een verhoogde bloeddruk. Naast deze fysieke symptomen kan chronische stress ook gevolgen hebben voor je prestaties, je motivatie om ongezonde gewoonten tegen te gaan en het verlies van interesse in activiteiten die je normaal leuk vindt. Als je langdurig onder veel stress staat kan dit daarmee zelfs leiden tot psychische klachten zoals depressie en angst.

De verschillende klachten die het gevolg van stress kunnen zijn, worden in de onderstaande info-graphic weergegeven.

Stressklachten

Wat kan je doen om stress klachten te verminderen

Gelukkig zijn er veel manieren waarop je stress kunt verminderen of voorkomen. Er is veel wat je zelf kan zoals bijvoorbeeld sporten of activiteiten ondernemen die je aandacht verleggen. Door sporten produceer je endorfines, die het lichaam kalmeren en stress verminderen. Ook is het belangrijk om voldoende en goede slaap te krijgen. Een goede nachtrust heeft veel invloed op de herstelprocessen in je lichaam en vermindert daarmee de kans op overbelasting van je systeem.

Verder is het ook belangrijk om gezonde coping-mechanismen te ontwikkelen om met stress om te gaan en daardoor de negatieve gevolgen ervan te verminderen. Een psycholoog kan je daarbij helpen maar je kan bijvoorbeeld ook zelf ademhalingsoefeningen doen om tot meer rust te komen. Hartcoherentie training  is daar een mooi voorbeeld van die je kan helpen om anders met stress om te gaan. Bovendien is het belangrijk om voldoende tijd voor jezelf te nemen om te ontspannen en te genieten van dingen die je echt leuk vindt.

In het algemeen is het belangrijk om de signalen van je lichaam te horen en er serieus naar te luisteren. Als je zelf vastloopt en stress een grote invloed krijgt op je functioneren kan het zeker zinvol zijn om hulp te zoeken van een psycholoog. Een psycholoog kan je helpen om je grenzen te beschermen en anders te leren omgaan met stress. Onze team heeft veel ervaring in de behandeling van stressklachten onder andere door middel van lichaamsgerichte therapievormen. Neem gerust contact op bij vragen of voor advies.

In onze Psychologie Blog vind je meer artikelen over stressklachten

QEEG Meting bij neurofeedback

Wat is een QEEG bij een Neurofeedback behandeling?

Met Neurofeedback training doen we een behandeling op hersenactiviteit, waarbij we het brein stimuleren de gewenste hersengolven te produceren, om via dit beloningsmechanisme klachten te verminderen. Hier komt een EEG-meting bij kijken, een QEEG-meting om precies te zijn. In deze blog leggen we je uit wat dit inhoudt.

In het kort: wat is Neurofeedback?

Allereerst lichten we je kort toe wat Neurofeedback is. Neurofeedback is een training voor je brein, die effectief kan zijn bij bijvoorbeeld ADHD, ADD of slaapproblemen. Verschillende delen van je brein communiceren continu met elkaar. Een Neurofeedback behandeling kan je helpen om deze communicatie, de netwerken in je brein, te versterken en verder te ontwikkelen. In de volgende blog leggen we je meer uit over deze behandeling: Wat is Neurofeedback?

Neurofeedback intake: EEG-meting

Bij een Neurofeedback behandeling op de hersenactiviteit wordt het brein gestimuleerd tot het produceren van de gewenste hersengolven. Hersengolven kunnen worden gemeten door middel van een EEG, kort voor Elektro-encefalografie. Voor deze meting worden elektroden op de hoofdhuid geplakt. Dit doen we door middel van een muts, waar de elektroden in verwerkt zitten.

Bij aanvang van een Neurofeedback behandeling wordt er altijd een EEG-meting gedaan. Hierbij wordt de hersenactiviteit geregistreerd met de ogen open en met de ogen dicht. Dit geeft een beeld van hoe het brein werkt en welke hersengolven er aanwezig zijn tijdens deze twee condities.

QEEG

QEEG-analyse bij Neurofeedback

Voor een kwalitatieve Neurofeedback training is het belangrijk om te weten hoe het brein er op individueel niveau uitziet. Elk brein is namelijk anders en kan andere patronen laten zien dan je misschien zou verwachten.

Om een passend behandelplan voor Neurofeedback op te kunnen stellen, kijken we daarbij dus goed naar het ruwe signaal dat wordt gemeten, maar wordt het EEG tevens bekeken door middel van een techniek om abnormale hersengolven te herkennen. Dit noemen we een kwalitatief EEG, oftewel een QEEG (‘Q’ staat hier voor het Engelstalige ‘quality’). Hierbij wordt het EEG vergeleken met een heel grote database. We kunnen daarin zien wat de verschillen zijn ten opzichte van een ‘normale’ normgroep (dit zijn mensen zonder klachten van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd).

De vergelijking wordt weergegeven in zogenaamde hoofdkaarten die een kleurcode hebben. Er kan dan per frequentie worden gezien of deze in meer of minder mate aanwezig is. Ook kan er worden bekeken hoe de communicatie tussen hersendelen verloopt.

Bij de Neurofeedback behandeling gebruiken we deze kaart (het QEEG) als uitgangspunt om afwijkende hersengolven aan te pakken, die de oorzaak of uiting zijn van bepaalde klachten. Door specifieke frequenties in specifieke gebieden te inhiberen of juist te stimuleren, kunnen klachten verminderd worden.

Een Neurofeedback training is een effectieve behandelmethode bij diverse klachten zoals slaapproblemen, ADHD en ADD. Er is geen verwijzing of diagnose nodig voor de behandeling. Lees meer over de Neurofeedback behandeling bij BrainNetwork. Wil je weten of Neurofeedback iets voor jou is? Je kunt vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten.

Neurofeedback

ADHD: hoe werkt het brein anders?

Waarom functioneert jouw brein anders dan dat van mij?

Je brein is ingenieus, bijzonder en erg complex. Het bestaat uit miljarden neuronen, ook wel zenuwcellen genoemd, die op een of andere manier met elkaar in contact staan. De communicatie tussen deze zenuwcellen in je brein verloopt door middel van verschillende hersengolven.

De manier waarop je brein prikkels verwerkt en de signalen doorgeeft, kan een belangrijke invloed hebben op je gedrag en functioneren. Dit kan vervolgens weer een belangrijke rol spelen bij klachten die je kunt ervaren als gevolg van bijvoorbeeld ADHD of ADD.

Werking van je brein

De invloed van hersengolven op gedrag en functioneren

Samen met ADHDblog.nl hebben we een artikel geschreven waarin we verder ingaan op de werking van je brein en vooral de manier waarop hersengolven invloed kunnen hebben op je gedrag en functioneren. Je kunt het artikel lezen op ADHDblog.nl. Hierin wordt je uitgelegd wat het verschil is in de werking van het brein van mensen met AD(H)D en zonder AD(H)D.

De werking van je Brein | Hersengolven en Neurofeedback training

De werking van je brein en hersengolven zoals omschreven in dit artikel, staan centraal in een behandeling door middel van Neurofeedback. Een Neurofeedback behandeling is gericht op het trainen van je brein, om prikkels en impulsen op een andere manier te verwerken.

Op onze site lees je meer over de mogelijkheden van een Neurofeedback training en wat Neurofeedback kan betekenen in de behandeling van ADHD. We helpen je bij psychologen praktijk BrainNetwork graag om je klachten te verminderen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Lees in onze Psychologie Blog meer over ADHD & ADD

  Neurofeedback

  Hoe neuroplasticiteit je brein vernieuwt

  We hebben lang gedacht dat intellect en intelligentie aangeboren waren. Dat het brein en hoe dit orgaan zich ontwikkelt al was vastgesteld bij de geboorte. Niets blijkt minder waar: de hersenen kunnen zich wel degelijk aanpassen tijdens je leven. Hier speelt neuroplasticiteit een rol in: we leggen je er graag meer over uit.

  Neurofeedback

  Hersenen veranderen door leren

  Veel neurologisch onderzoek van de afgelopen tijd heeft aangetoond dat het brein zich gedurende de levensduur ontwikkelt en aanpast. Iedereen heeft bij de geboorte een ongeveer gelijk brein, maar gedurende het leven past het brein en zijn ontwikkeling zich aan op basis van de levensloop en de -ervaringen. Deze ontwikkeling noemen we neuroplasticiteit.

  De hersenen worden beïnvloed door onze zintuiglijke waarnemingen, handelingen en zelfs onze gedachten en verbeeldingen. Het aanpassen gebeurt echter niet meteen: hier gaat een lang proces aan vooraf.

  Volgens psychiater en auteur Dr. Norman Doidge is de constatering dat ons brein ‘plastisch’ en aan verandering onderhevig is dé ontdekking van ruim vierhonderd jaar neurologisch onderzoek.

  Hoe werkt neuroplasticiteit?

  De hersenen hebben het vermogen om nieuwe verbindingen tussen neuronen (hersencellen) aan te maken. Hierdoor kan het brein zich reorganiseren. Iedere dag sterven miljoenen neuronen af, dus de hersenen moeten zich constant vernieuwen met nieuwe cellen. Neuroplasticiteit is daarom een continu proces in je brein.

  Externe factoren, zoals hoe je leeft, hebben invloed op de mate en intensiteit van neuroplasticiteit. Zo maakt een kind dat naar school gaat en veel nieuwe dingen leert een heleboel nieuwe cellen aan in hersengebieden voor taal- en rekenvaardigheid.

  Neuroplasticiteit

  Neuroplasticiteit en ouder worden

  Uit onderzoek is gebleken dat ook bij oudere mensen (in de leeftijdscategorie 50+) steeds weer nieuwe neuronen worden aangemaakt. Het is dus niet zo dat dit proces stopt met het ouder worden. Ook senioren maken nog frequent nieuwe hersencellen aan. Neuroplasticiteit is hier de oorzaak van.

  Het brein zit bij ouderen wel wat anders in elkaar dan bij jongere mensen, omdat de hersenen zich al meerdere malen hebben aangepast. Verder gebruiken senioren hun brein net wat anders. Dat is gemakkelijk te verklaren: ouderen maken nieuwe neuronen aan, maar wel in mindere mate dan jongeren.

  Inzicht in werking hersenen

  De hersenen slijten als je ouder wordt. Gelukkig kun je dit grotendeels compenseren. Neuroplasticiteit is hier verantwoordelijk voor. Het zorgt ervoor dat bepaalde hersengebieden die beschadigd of verouderd zijn, worden overgenomen door andere gebieden. Mede daarom gebruiken oudere mensen vaak meerdere gebieden voor één bepaalde actie, terwijl jongeren dezelfde acties met één hersengebied kunnen oplossen.

  Dit gegeven is voor neurologen en psychologen niet alleen zeer relevant als het gaat om het ouder-wordende brein. Het geeft ook inzicht in nieuwe behandelmethoden voor mensen met problemen of ziekten aan de hersenen, op iedere leeftijd. Je kunt hierbij denken aan ADHD, epilepsie en beroerte. Ook gedrags- en leerproblemen kunnen beter in kaart gebracht worden.

  Neuroplasticiteit stimuleren

  Om neuroplasticiteit te stimuleren, is het zeer verstandig om je brein actief te houden. Een goede manier is om je hersenen dagelijks op de proef te stellen door allerlei breinoefeningen en spelletjes te spelen die je brein scherp houden.

  Wetenschappers hebben geconcludeerd dat neuroplasticiteit het brein gezond en vitaal kan houden door middel van actieve mentale training. De uitgangspunten van deze theorie gebruiken we bij psychologie praktijk BrainNetwork in onze Neurofeedback behandelingen. Lees hier meer over onze werkwijze.


  Bron: Gezondheidsnet

  Lees meer in onze Psychologie Blog over Neurofeedback