Vergoedingen

Wil je meer weten over de mogelijke vergoedingen vanuit je verzekering? Op deze pagina leggen we je graag uit welke vergoedingen er zijn. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op en informeer ook altijd goed bij je verzekeraar.

Binnen onze praktijk maken we onderscheid tussen verschillende typen behandelingen. De mogelijkheden voor een vergoeding vanuit de verzekering variëren vervolgens afhankelijk van je persoonlijke hulpvraag, het type behandeling en je verzekering. Psychologische behandelingen binnen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) worden over het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering met verwijzing van de huisarts of een medisch specialist.

Als praktijk hebben we voor de zorg die valt onder de basisverzekering met een aantal zorgverzekeraars contracten. Dat wil zeggen dat de declaratie van een behandeling dan rechtstreeks naar je verzekering gaat als het behandeltraject onder de basisverzekering valt. Als we geen contract afspraak hebben met een verzekeraar, word je traject nog steeds (deels) vergoed als je hulpvraag binnen de basisverzekering valt, maar dit gebeurt dan op basis van restitutie. Lees hieronder meer over de verschillen.

Vergoedingen

Generalistische basis GGZ (met verwijzing)

Een behandeling bij een psycholoog valt onder de basisverzekering als je een verwijzing hebt van een huisarts of medisch specialist en je hulpvraag binnen een verzekerde diagnose valt. Daarnaast moet de behandelende praktijk aan een aantal voorwaarden voldoen om verzekerde zorg te mogen aanbieden. Als psychologenpraktijk BrainNetwork voldoen we aan alle richtlijnen van de Nederlandse Zorgverzekeraars, waardoor behandelingen op verwijzing van een huisarts of medisch specialist geheel of gedeeltelijk vergoed worden. 

De vergoeding die je kan krijgen vanuit je verzekeraar, voor behandeltrajecten die onder de basis GGZ vallen, is afhankelijk van de afspraken die we als praktijk hebben met de verzekeraar. Als we een contract hebben met een verzekeraar, wil dat zeggen dat we rechtstreeks factureren aan je verzekering en je behandeling in principe volledig (100%) vergoed wordt. Houd daarbij wel rekening met je eigen risico dat van toepassing is. Voor 2024 hebben we een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, de Friesland)
 • VGZ (Univé, ZEKUR, IZZ, IZA, UMC)
 • Menzis (Ander Zorg, Hema)
 • DSW (In Twente, Stad Holland)
 • ASR (ASR, Ditzo)

Als we geen contract afspraak hebben met jouw verzekeraar, ontvang je zelf de factuur van de behandeling. Vervolgens kan je deze op basis van restitutie direct indienen bij je verzekeraar. Afhankelijk van je verzekering krijg je vervolgens meestal tussen de 60% en 100% van de kosten achteraf vergoed.  Het platform van contractvrije psychologen heeft een overzicht gemaakt van de verschillende vergoedingen per verzekeraar: vergoedingen per verzekeraar. Informeer zelf ook altijd goed bij je verzekeraar om zekerheid te krijgen over de kosten van een traject.

Een aantal diagnoses wordt niet standaard door de zorgverzekeraar vergoed, zoals een aanpassingsstoornis, burn-out of stressklachten, rouw, primaire slaapproblemen, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen en relatieproblematiek.  Als er geen andere diagnose is die deze genoemde klachten kunnen verklaren, dan valt de begeleiding niet onder de verzekerde zorg.

Coaching & begeleiding (zonder verwijzing)

Heb je geen verwijzing van een huisarts of valt je hulpvraag niet onder de verzekerde zorg? In dat geval kunnen we je ook helpen zonder verwijzing en valt een behandeltraject onder coaching en begeleiding. Deze trajecten zijn minder vast omlijnd en zijn voor eigen rekening. Je kan voor deze begeleiding dus geen aanspraak maken op een vergoeding vanuit je verzekering. We werken dan klachtgericht en op basis van onze expertise aan de doelen die jij samen met ons stelt. We maken een persoonlijk behandelplan en je betaalt vervolgens het coachingstarief van € 135,89 per sessie (zie tarieven). Voor deze sessies kan je snel aan de slag en er is hiervoor geen tot zeer korte wachttijd. 

Neurofeedback & biofeedback

Naast de behandelingen binnen de generalistische basis GGZ (basispakket) bieden we als BrainNetwork behandelmethoden aan die vallen onder de complementaire zorg. Dit heeft binnen onze praktijk met name betrekking op neurofeedback en biofeedback.

Een behandeling middels neurofeedback of biofeedback valt onder het label ‘overige psychosociale therapie’ met prestatiecode 24504.  Met de registraties die onze neurofeedback en biofeedback therapeuten hebben en met deze prestatiecode kan je aanspraak maken op een vergoeding vanuit je aanvullende verzekering. Dit valt dan niet onder je eigen risico. BrainNetwork is voor deze complementaire behandelingen aangesloten bij het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en RBCZ. Het NFG heeft een overzicht gemaakt van de zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden, deze vind je op de site van het NFG. Laat jezelf altijd goed informeren door je zorgverzekeraar wat er voor jou mogelijk is.

Goed om te weten

Voordat je een behandeling start bij een psycholoog is het verstandig om je goed te oriënteren, om zo een duidelijk beeld te krijgen van de inhoud van de behandeling en de mogelijke kosten. Hieronder een aantal zaken om rekening mee te houden. 

 • Een verwijzing is meestal nodig om een vergoeding te krijgen van je verzekeraar
 • BrainNetwork heeft contracten met Menzis, Zilveren Kruis, DSW, ASR en VGZ
 • Of je behandeling wordt vergoed door je verzekeraar, is afhankelijk van je hulpvraag en verzekering
 • Je kan er ook altijd voor kiezen om een traject zelf te betalen, dan is er geen verwijzing nodig
 • Er gelden verschillende tarieven, deze kunnen variëren op basis van de klachten en de behandeling die gevolgd wordt
 • Binnen de basisverzekering geldt een eigen risico, dit is wettelijk minimaal € 385,-. Je eigen risico geldt per kalenderjaar en niet per behandeling.
 • Met een verwijzing van je huisarts wordt de intakefase altijd vergoed, ook als later blijkt dat je hulpvraag niet onder de verzekerde zorg valt
 • Er kan sprake zijn van een wachtlijst

Daarnaast  hebben een stappenplan gemaakt om uit te leggen hoe een traject binnen de verzekerde zorg werkt. Het stappenplan vind je hier: stappenplan. Ons team kan je meer informatie geven over de inhoud en kosten van een behandeling. Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt.

Vergoedingen

Vergoedingen via gemeente

Naast de vergoedingsmogelijkheden bij een zorgverzekeraar, zijn er ook andere manieren om een bijdrage te krijgen in de kosten van je behandeling. Je kunt dan denken aan een vergoeding via de gemeente waar je woont of, als klachten meer werkgerelateerd zijn, een bijdrage via je werkgever. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de lokale zorg van jeugd en gezin. Daarmee kan je bij het wijkteam van de gemeente een  vergoeding aanvragen voor de behandeling van bepaalde klachten. Meer informatie daarover kan je vinden op de website van het centrum voor jeugd en gezin of het wijkteam van de betreffende gemeente:

Gemeente Utrecht Centrum voor jeugd en gezin

Gemeente Zeist Centrum voor jeugd en gezin

Gemeente Bilthoven Centrum voor jeugd en gezin

Wijkteam, Gemeente Amersfoort

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en zij beslissen dan ook  hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer van kracht. Je zou navraag kunnen doen bij je eigen gemeente of het PGB ingezet kan worden voor de betaling van de behandeling. Meer informatie over de inzet van het PGB kan je vinden via www.pgb.nl, op de site van je gemeente of via de sociale verzekeringsbank www.svb.nl.

 

Bijdrage vanuit je werkgever

Vitale werknemers en een laag ziekteverzuim is belangrijk voor veel werkgevers. Daarom zien we vaak dat werkgevers bij willen dragen aan de kosten van stressgerelateerde, maar ook andere klachten. We leggen je graag uit hoe we als BrainNetwork kunnen helpen in de preventie en de begeleiding van stress of andere  klachten.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

BrainNetwork psychologie en neurofeedback

BrainNetwork is een moderne psychologiepraktijk met vestigingen in Zeist en Soest. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling. In veel gevallen is een vergoeding van de behandeling mogelijk. Informeer altijd goed bij je zorgverzekeraar om onduidelijkheden te voorkomen. Heb je vragen over onze behandelingen of over de mogelijkheden met betrekking tot vergoedingen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

BrainNetwork is aangesloten bij: