Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandelmethode die in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) veel wordt toegepast bij diverse klachten. De methode bestaat eigenlijk uit twee onderdelen cognitieve therapie en gedragstherapie. Dit wil zeggen dat we zowel naar jouw gedachten (emoties) kijken, als ook naar je gedrag als gevolg van deze gedachten. Het is daarmee een heel persoonlijke behandeling, omdat deze jouw persoonlijke gedachten en emoties centraal zet.

In onze psychologenpraktijk in Zeist en Soest zetten we deze behandelmethode vaak in om een beter inzicht te geven in je eigen denken en hoe dit je aanzet tot handelen. Cognitieve gedragstherapie kan als een zelfstandige behandeling ingezet worden, maar ook als aanvulling bij behandelingen zoals Neurofeedback, Biofeedback en ACT therapie.

Cognitieve Gedragstherapie Zeist

Voor wie is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie of afgekort CGT is een verzameling van behandelmethoden die effectief ingezet kunnen worden in de behandeling van verschillende mentale klachten. Door middel van oefeningen en opdrachten krijg je inzichten in je denken en doen. Gedachten en emoties hebben een grote invloed op je gedrag en hoe je omgaat met bepaalde situaties. Door meer inzicht te krijgen in je denken en je meer bewust te worden van je gedachten, gevoel en gedrag kan je dit veranderen waardoor klachten kunnen verminderen. Dit maakt CGT een effectieve behandelmethode bij diverse psychische klachten:

Bij de behandeling van leerproblemen, slaapproblemen of ADHD zetten we binnen onze praktijk in Zeist en Soest gedragstherapie vaak in als ondersteuning van een neurofeedback traject. Zo richten we ons door middel van neurofeedback op de fysiologische kant van je klachten en helpen we je door middel van CGT meer bewust te worden van je gedachten en gedrag. Onze ervaring leert dat we daarmee een langdurig resultaat kunnen bereiken.

Lees meer over de inzet van CGT bij lichamelijke klachten in de patiëntenbrochure van de verenging voor CGT: CGT bij lichamelijke klachten.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat niet het handelen zelf, maar de gedachten die je erbij hebt negatieve gevoelens veroorzaken. We spreken dan vaak over disfunctionele gedachten. Deze gedachten kleuren jouw ervaring of gevoel bij een bepaalde gebeurtenis. Door middel van cognitieve gedragstherapie krijg je meer inzicht in deze gedachten en je denken. De psycholoog zal je uitdagen om deze bepaalde gedachten om te buigen en zo een meer objectieve kijk te ontwikkelen op bepaalde situaties. Door je bewust te worden van je denken en meer functionele gedachten te ontwikkelen, kan je je gedrag veranderen.

Een psycholoog kan je op verschillende manieren helpen om meer inzicht te krijgen in je functionele en disfunctionele gedachten. Tijdens de behandeling zal onze psycholoog eerst samen met jou in kaart brengen wat bepalende gebeurtenissen zijn voor je gedrag. Hoe je erop hebt gereageerd en hoe dit je wel of niet geholpen heeft in bepaalde situaties. Vervolgens ga je door middel van oefeningen werken aan functionele gedachten die je helpen je handelen te veranderen.

De psycholoog kan in overleg met jou ook gebruikmaken van exposure technieken. Deze worden vooral toegepast bij een angst- en paniekstoornis. Als we dit inzetten, word je in meerdere of mindere mate gecontroleerd blootgesteld aan je angsten. Door dit onder begeleiding te doen en te spreken over je gedachten en gedrag leer je beter om te gaan met deze situaties. Cognitieve gedragstherapie richt zich dus aan de ene kant op het denken en interpreteren en aan de andere kant op de manier van doen en laten. Afhankelijk van jouw situatie kan de psycholoog de nadruk meer leggen op je gedachten of juist meer op je doen en laten.

Cognitieve gedragstherapie Zeist

Voorbeelden en toepassing van CGT

Het startpunt van cognitieve therapie is dat je persoonlijk invloed hebt op je overtuigingen. Dat wil zeggen dat je de keuze hebt om te denken wat jij wilt. Je hoeft daarbij niet altijd mee te gaan in je eigen gedachten, je kan ze accepteren of afwijzen. Je manier van denken heeft vervolgens invloed op je gemoedstoestand.

Als voorbeeld. Stel dat je het moeilijk vindt om je in groepen te begeven, omdat je ervan overtuigd bent dat je niet interessant genoeg bent. Als gevolg daarvan vermijd je evenementen met groepen wat ertoe kan leiden dat je sociale contacten verliest. Door middel van CGT gaan we samen met jou onderzoeken waar deze gedachte vandaan komt. Waarom denk je dat je niet interessant genoeg bent? Is dit een functionele of geloofwaardige gedachte? Vervolgens gaan we kijken of we samen tot nieuwe inzichten en gedrag kunnen komen door acties te ondernemen. Met deze acties creëren we nieuwe overtuigingen.

Bovenstaand voorbeeld is een vereenvoudigd proces. Deze stappen kunnen we toepassen op verschillende situaties. Het gaat er daarbij om dat je bewust wordt van je gedachten en dat we je helpen door gedrag nieuwe overtuigingen te creëren die veel functioneler voor je zijn. De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën legt het uit aan de hand van voorbeelden in deze korte animatie. De laatste jaren is er ook een andere vorm van gedragstherapie in opkomst onder de naam ACT. Je lees meer over deze vorm van gedragstherapie op onze pagina over ACT.

Wil je meer lezen over CGT of over onze behandelingen? In onze blog vind je de laatste artikelen over verschillende onderwerpen met betrekking tot onze mentale gezondheid en weerbaarheid.

Wat is ACT Therapie en hoe kan het je helpen?

ACT Therapie staat voor acceptance and commitment therapy en wordt gezien als een vorm van gedragstherapie zoals CGT. De behandelmethode…

Lichaamsgerichte behandeling bij trauma en PTSS

Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking maakt ooit wel eens een ingrijpende gebeurtenis mee. Dit kan grote gevolgen voor…

Wat is EMDR en bij welke klachten is deze behandeling effectief?

Je hebt er misschien al eens van gehoord: EMDR. Dit is een type therapie voor mensen die last hebben en…

Wanneer perfectionisme ongezond wordt: kenmerken, klachten en oplossingen

Je wilt jezelf bewijzen en je wilt presteren: dit lijkt je leven beter te maken. Fouten maken? Daar is geen…

1 2 3 6
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Cognitieve gedragstherapie regio Utrecht

Wil jij aan de slag met CGT door te werken aan je gevoelens, gedachten en gedrag? BrainNetwork is een regionale psychologiepraktijk in Zeist en Soest. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling voor diverse psychische klachten. We zijn gespecialiseerd in CGT, Biofeedback en Neurofeedback behandelingen. Heb je vragen over onze behandelingen of wil je graag overleggen met een van onze psychologen? Neem dan contact op met ons team in Zeist of Soest.

BrainNetwork is aangesloten bij: