Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandelmethode die in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) veel wordt toegepast. De methode bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie. We kijken naar jouw gedachten en gevoelens, maar ook naar je gedrag als gevolg van deze gedachten. Het is daarmee een hele persoonlijke behandeling, omdat het jouw persoonlijke gedachten en emoties centraal zet.

In onze praktijk zetten we deze methode in om een beter inzicht te geven in je eigen denken en hoe dit je aanzet tot handelen. Cognitieve gedragstherapie kan als een zelfstandige behandeling ingezet worden, maar ook als aanvulling bij behandelingen zoals Neurofeedback en Biofeedback.

Cognitieve Gedragstherapie BrainNetwork Utrecht

Voor wie is cognitieve gedragstherapie?

CGT wordt als behandeling vooral toe gepast bij o.a. stress en burn-out klachten, milde depressieve klachten, zelfbeeld problemen, angst- en paniek klachten, slaapproblemen, dwangklachten, ADHD en onverklaarbare lichamelijke klachten. Gedachten en emoties hebben een grote invloed op je gedrag en hoe je omgaat met bepaalde situaties. Door meer inzicht te krijgen in je denken en je meer bewust te worden van je gedachten, gevoel en gedrag kan je dit veranderen waardoor klachten kunnen verminderen.

Bij de behandeling van leerproblemen, slaapproblemen of ADHD zetten we gedragstherapie in als ondersteuning van de Neurofeedback behandeling. Zo richten we ons op de fysiologisch kant van je klachten, maar helpen we je ook om meer bewust te worden van je gedachten en gedrag. Onze ervaring leert dat we daarmee een langdurig resultaat kunnen bereiken.

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat niet het handelen zelf maar de gedachten die je erbij hebt negatieve gevoelens veroorzaken. We spreken dan vaak over disfunctionele gedachten. Deze gedachten kleuren jouw ervaring of gevoel bij een bepaalde gebeurtenis. Door middel van cognitieve gedragstherapie krijg je meer inzicht in deze gedachten en denken. De psycholoog zal je uitdagen om deze bepaalde gedachten om te buigen en zo een meer objectieve kijk te ontwikkelen op bepaalde situaties. Door je bewust te worden van je denken en meer functionele gedachten te ontwikkelen kan je je gedrag veranderen.

Een psycholoog kan je op verschillende manieren helpen om meer inzicht te krijgen in je functionele en disfunctionele gedachten. Tijdens de behandeling zal onze psycholoog eerst samen met jou in kaart brengen wat bepalende gebeurtenissen zijn voor je gedrag. Hoe je erop hebt gereageerd en hoe dit je wel of niet geholpen heeft in bepaalde situaties. Vervolgens ga je door middel van oefeningen werken aan functionele gedachten die je helpen je handelen te veranderen.

De psycholoog kan in overleg met jou ook gebruik maken van exposure technieken. Dit wordt vooral toegepast bij een angst en paniek stoornis. Als we dit inzetten wordt je gecontroleerd in meerdere of mindere maten blootgesteld aan je angsten. Door dit onder begeleiding te doen en te spreken over je gedachten en gedrag leer je beter om te gaan met deze situaties. Hierdoor kunnen klachten verminderen of verdwijnen.

Cognitieve gedragstherapie

Acceptance commitment therapy (ACT)

Bij BrainNetwork blijven we graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden. Wij scholen ons dan ook jaarlijks bij om zo de beste behandeling te kunnen bieden. In de hedendaagse psychologie is er een nieuwe generatie gedragstherapieën in opkomst. We noemen dit de derde generatie gedragstherapie. De derde generatie gedragstherapie komen verschillende visies en methodieken van eerdere vormen van cognitieve gedragstherapie samen.

Acceptance Commitment therapie (ACT) is een van die nieuwe generatie gedragstherapieën die er op gericht is om je mentale veerkracht te versterken. ACT kan je helpen om gedachten en gevoelens te accepteren.  De behandeling is er daarmee niet direct erop gericht om klachten te bestrijden, maar meer om te accepteren hoe je je voelt of wat je denkt.

  • Ontwikkelen van mentale flexibiliteit en veerkracht
  • Flexibel om leren gaan met problemen die je tegenkomt
  • Aandacht geven aan zaken die echt belangrijk voor je zijn

ACT is een behandelmethode die met goed resultaat wordt toegepast bij verschillende klachten, zoals o.a. angstklachten, burn-out, stemmingsproblemen, chronische pijn, obsessieve- compulsieve stoornissen.

Acceptance commitment therapie

Online behandeling

BrainNetwork biedt ook de mogelijkheid om online behandelingen te volgen voor diverse milde klachten. Wil je meer weten over de mogelijkheden van online CGT of ACT therapie neem dat vrijblijvend contact met ons op voor meer advies.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Cognitieve gedragstherapie regio Utrecht

BrainNetwork is een moderne psychologie praktijk in Zeist en Soest. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling voor kinderen en volwassenen met diverse psychische klachten. We zijn gespecialiseerd in CGT, Biofeedback & Neurofeedback behandelingen. Heb je vragen over onze behandelingen of wil je graag overleggen met een van onze psychologen? Neem dan contact met ons op.

BrainNetwork is aangesloten bij: