Verwijzing naar BrainNetwork

Wil je een patiënt doorverwijzen naar Psychologenpraktijk BrainNetwork? BrainNetwork bestaat sinds 2018 als regionale psychologenpraktijk in Zeist en vanaf 2022 met een tweede locatie in Soest. In onze praktijk behandelen we cliënten met diverse klachten zoals o.a. angst- en paniek, stressklachten en burn-out, stemmingsklachten, slaapproblemen, AD(H)D, whiplash en niet aangeboren hersenletsel.

Onze praktijk kenmerkt zich door een persoonsgerichte en holistische benadering. In onze behandelingen maken we gebruik van verschillende behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), ACT, EMDR, biofeedback, neurofeedback en psychomotorische therapie (PMT). Door lichaams- en ervaringsgerichte interventies toe te voegen aan de gesprekstherapie, merken we dat we langdurige positieve resultaten bereiken bij verschillende psychische en fysieke klachten. Hierin kijken we verder dan alleen de specifieke klachten om zo de veerkracht van cliënten te kunnen verhogen.

Ons team van ervaren GZ-Psychologen en Basispsychologen werkt conform de richtlijnen van het zorgprestatie model. Met een verwijsbrief van de huisarts kan een cliënt in aanmerking komen voor vergoede zorg. Afhankelijk van de klacht, het type behandeling en de verzekering wordt een traject bij BrainNetwork vervolgens deels of volledig vergoed. 

De cliënt kan zich aanmelden via onze website of telefonisch op nummer 030-2272365. We zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen voor een kennismaking en een intake plannen met de cliënt.

Verwijzing psycholoog

Doorverwijzen

Als huisarts of POH-GGZ kan je op twee manieren naar onze praktijk doorverwijzen. De voorkeur heeft een doorverwijzing via ZorgDomein maar een cliënt kan, met een verwijzing, ook zelf contact opnemen met onze praktijk. 

Om de verwijsbrief op een juiste manier te kunnen verwerken moet het volgende op de verwijsbrief staan:

  • De naam van de praktijk waar naar verwezen wordt. 
  • De datum van de verwijzing (vóór de datum van de intake bij de praktijk)
  • De vermelding van (het vermoeden van) een psychische stoornis met hierbij de verwijzing naar de Basis-GGZ
  • De AGB code van de praktijk en verantwoordelijk huisarts
  • Handtekening en/of stempel van de praktijk
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

Klachten die wij niet behandelen

Wij werken binnen de Basis GGZ. Dat betekent dat wij kortdurde zorg bieden voor niet complexe psychische zorg. Wij behandelen problematiek die binnen de zorgzwaarte 1 tot 4 valt.

Wij behandelen geen:

  • Persoonlijheidsproblematiek
  • Verslaving
  • Psychotische stoornissen
  • Eetproblematiek

Triage & Advies

We vinden duidelijke en transparante communicatie belangrijk. We besteden daar extra aandacht aan tijdens de intake. We geven cliënten persoonlijk advies over de mogelijke behandeling, we informeren de cliënten als we niet de beste zorg kunnen leveren die naar ons idee voor cliënt nodig is, geven uitleg over de mogelijke kosten en de verschillende stappen binnen de behandeling.

Terugkoppeling

Als een cliënt wordt doorverwezen vinden we een terugkoppeling met de verwijzer belangrijk. Uiteraard in overleg en alleen met goedkeuring van de cliënt. Na het afsluiten van het traject informeren we de verwijzer schriftelijk over het verloop en het resultaat van de behandeling. Daarnaast houden we contact met de verwijzer tijdens behandeling indien nodig. ​We vinden de kwaliteit van onze zorgverlening erg belangrijk, lees hier meer over op onze pagina over kwaliteitsborging.

Verwijzing psycholoog

Klachten die niet binnen de verzekerde zorg vallen

Het kan voorkomen dat de behandeling op basis van de diagnose niet binnen de verzekerde zorg valt. Daarbij kan je onder andere denken aan; stressklachten, slaapproblemen of levensfaseproblematiek. Uiteraard kunnen we ook voor deze cliënten een passende behandeling bieden. Een verwijsbrief is in een dergelijk geval niet noodzakelijk, maar relevante verwijsinformatie voor de behandeling stellen we zeker op prijs. Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft zullen we een terugkoppeling geven, van de behandeling, in de vorm van een korte rapportage. De kosten voor de behandeling komen in dit geval rekening van cliënt, waarbij,  afhankelijk van de behandelmethode, mogelijk een deel van de kosten vergoed kunnen worden door een aanvullende verzekering.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

BrainNetwork Psychologenpraktijk

BrainNetwork is een moderne psychologenpraktijk in Zeist en Soest. Binnen de behandeling staat het welzijn van onze cliënten altijd voorop, een goede samenwerking met verwijzers vinden we daarom erg belangrijk. BrainNetwork staat voor transparante en duidelijke communicatie. Dit houdt in dat we helder communiceren over de o.a. de inhoud van de  behandeling, de kosten en ook aan zullen geven als onze behandelmethode geen passende methode is in het aanpakken van specifieke klachten We bieden zorgtrajecten aan voor volwassenen en kinderen, zowel binnen de verzekerde zorg als de complementaire zorg.

Bij vragen over onze behandelingen zijn we bereikbaar op onze mailadres info@brainnetwork.nl. Dit is geen beveiligde email en daarmee niet geschikt voor delen van persoonlijke informatie.