Samenwerking

Binnen psychologen praktijk BrainNetwork willen we de beste zorg kunnen bieden. Naast de bij -en nascholingsactiviteiten wordt er daarom veel samengewerkt met andere praktijken en organisaties. Ook zijn er directe contacten met huisartsen. Hierdoor kunnen verschillende inzichten met elkaar gedeeld worden.

samenwerking psychologen praktijk
Mind Media

Mind Media biedt innovatieve medische technologie voor het meten van mind-body functies ter verbetering van de menselijke gezondheid en prestaties. Daarnaast verzorgen zij verschillende opleidingen. Via Mind Media werken wij met de nieuwste apparatuur op dit gebied.

Psychologiepraktijk Ilona Verstegen

Psychologen Praktijk Ilona Verstegen is een kleinschalige psychologie praktijk in het centrum van Roermond. Zij bieden een geintegreerde behandeling op basis van onder andere Cognitieve Gedragstherapie, Biofeedback, Neurofeedback en Mindfulness.

Brainspa

BrainSpa is een onafhankelijke organisatie die zich richt op hoog kwalitatieve analyses, trainingen, workshops, hulpverlening en persoonlijk maatwerk met als uitgangspunt en expertise; het brein. Zij werken vanuit de overtuiging dat de mens in de kern op orde is en het functioneren vooral kan worden verstoord door gedachten en emotionele patronen. Het inzicht in die mechanismen is het begin van verandering naar een meer bewust, helder en vitaal leven. Zij bieden een behandeling middels Neurofeedback, biofeedback, mindfulness, therapie en coaching.

Krachtdoorbalans

In praktijk Kracht door balans leren mensen hun innerlijke balans herstellen en gezonde keuzes maken. Zodra er weer balans is op psychisch en lichamelijk niveau, zullen de opgebouwde klachten afnemen.  De psychologische begeleiding richt zich op veranderingen in het hier en nu en is praktisch van aard. Indien nodig, worden meer lichaamsgerichte methoden ingezet, zoals biofeedback en AVE.