Vergoedingen

De mogelijkheden voor een vergoeding van een behandeling is afhankelijk van de type en ernst van je klachten maar ook de type verzekering die je gekozen hebt. Als praktijk hebben we ervoor gekozen om volledig contract vrij te werken. Dat wil zeggen dat we geen vaste afspraken hebben met verzekeraars. Wij hebben hier expliciet voor gekozen omdat we ons niet kunnen vinden in de voorwaarden die verzekeraars aan deze contracten stellen. Zorgverzekeraars hebben een toenemende invloed op inhoudelijke zaken die haaks staan op onze professionele standaard. Voor meer informatie kan je terecht op de volgende site: https://contractvrijepsycholoog.nl/

 

Contract vrij werken geeft als voordeel dat er meer tijd is voor de behandeling zelf en het directe contact met jou. We werken 100% klantgericht en bepalen in overleg met jou en op basis van jouw situatie hoe de behandeling eruit zal zien.

Vergoedingen

Natura of restitutiepolis

De behandeling bij BrainNetwork wordt gedeeltelijk of geheel vergoed ook al hebben we geen contracten met de verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat je gekozen hebt. Heb je een volledig (100%) restitutie polis afgesloten, dan worden de kosten van jouw behandeltraject volgens het wettelijke tarief of marktconform volledig vergoed.

Een restitutiepolis is over het algemeen wel iets duurder dan een naturapolis. Het voordeel is dat je vrije artsenkeuze hebt.

Indien je een andere polis hebt (bijvoorbeeld een budget, natura– of een gemengde polis), dan wordt meestal zo’n 65%- 80% van de kosten vergoed.

Zie deze link: Vergoedingen 2022 | Contractvrije Psycholoog waarin staat welke polis welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg.

Of je een budget, natura of restitutiepolis hebt, in alle gevallen betaal je bij psychologische hulp het wettelijke eigen risico.

Een overzicht van onze werkwijze voor verzekerde zorg kan je vinden onder deze link.

Vergoeding generalistische basis zorg (GB-GGZ)

Op basis van door de overheid vastgestelde criteria bepalen wij op grond van de diagnose of je in aanmerking komt voor vergoede zorg en welk traject van de GB-GGZ bij je klachten passen.

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) van kracht. De behandeling wordt per sessie gefactureerd (in plaats van een totale factuur aan het einde van de behandeling). Je dient de facturen zelf bij de zorgverzekering te declareren.

Wil je voor de vergoeding in aanmerking komen, heb je altijd een verwijsbrief van de huisarts voor Basis GGZ nodig. Deze dient voor de intake bij ons binnen te zijn. Op de verwijsbrief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

    • Waar naar verwezen wordt. Voor onze praktijk is dit Generalistische Basis GGZ
    • Naam en functie van de verwijzer inclusief AGB code
    • Jouw persoonsgegevens
    • De datum (deze dient voor de intake te zijn)
    • Naar wie wordt verwezen: psychologenpraktijk BrainNetwork

Hier vind je een stappenplan van hoe de aanmelding voor de verzekerde zorg bij ons in zijn werk gaat.

Vergoeding Neurofeedback & Biofeedback

Bij BrainNetwork bieden we naast de reguliere behandelmethoden zoals Cognitieve gedragstherapie, ACT en EMDR ook lichaamsgerichte behandelingen, zoals Neurofeedback en Biofeedback. Deze behandelmethoden vallen onder complementaire zorg en zijn specifieke methoden die niet vanuit het basis pakket vergoed worden. Wij zijn daarom ook aangesloten bij het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en RBCZ. Een behandeling middels neurofeedback of biofeedback valt onder de label ‘overige psychosociale therapie’ met prestatiecode 24504. Daarmee kan een behandeling vaak geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit je aanvullende verzekering. Daarbij wordt er geen aanspraak gemaakt op je eigen risico. Het NFG heeft een overzicht gemaakt van de zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden per 1 januari 2022. Deze kan je hier vinden.

 

Laat je altijd zelf ook nog goed informeren door je zorgverzekeraar wat er voor jou mogelijk is.

Vergoeding niet verzekerde zorg of zelfbetalers

Bij verzekerde zorg is er altijd sprake van een diagnose die gesteld wordt. Dit kan bijvoorbeeld ADHD, depressie of een angst -en paniekstoornis zijn. Met een verwijsbrief van de huisarts krijg je dan de behandeling vergoed. Er zijn een aantal diagnoses die niet meer door de zorgverzekeraar vergoed worden zoals o.a. een aanpassingsstoornis, burn-out klachten, rouw, primaire slaapproblemen, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen en relatieproblematiek.  Als er geen sprake is van een andere diagnose die de klachten kunnen verklaren valt het onder niet verzekerde zorg.

 

Niet verzekerde zorg is ook zorg die wij leveren wanneer de mensen ervoor kiezen om liever geen officiële diagnose te krijgen. We werken dan klacht gericht en op basis van onze professie aan de doelen die jij met ons stelt.

Overige vergoedingen

Naast de vergoedingsmogelijkheden bij een zorgverzekeraar zijn er ook andere manieren om een bijdrage te krijgen in de kosten van je behandeling.

Gemeenten

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de lokale zorg van jeugd en gezin. Daarmee kan je bij het wijkteam van de gemeente een  vergoeding aanvragen voor de behandeling van bepaalde klachten. Meer informatie daarover kan je vinden op de website van het centrum voor jeugd en gezin of het wijkteam van de betreffende gemeente:

Centrum voor jeugd en gezin, Gemeente Utrecht

Centrum voor jeugd en gezin, Gemeente Zeist

Centrum voor jeugd en gezin, Gemeente Bilthoven

Wijkteam, Gemeente Amersfoort

Persoons Gebonden Budget

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer van kracht. Je zou navraag kunnen doen bij je eigen gemeente of het PGB ingezet kan worden voor de betaling van de behandeling. Meer informatie over de inzet van de PGB kan je vinden via www.pgb.nl, op de site van je gemeente of via de sociale verzekeringsbank www.svb.nl.

Werkgever

Vitale werknemers en een laag ziekteverzuim is belangrijk voor veel werkgevers. Daarom zien we vaak dat werkgevers bij willen dragen aan de kosten van stress gerelateerde klachten. We leggen je graag uit hoe we als BrainNetwork kunnen helpen in de preventie en de begeleiding van stress klachten.

BrainNetwork is aangesloten bij:

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering