Vergoedingen

 

BrainNetwork werkt contract vrij. Dat betekent dat de behandeling vanuit het basis pakket niet vergoed wordt en dus ook geen afspraken zijn met de verzekeraars. Dat is fijn, want op deze manier is een diagnose niet persé nodig, kunnen we klachtgericht werken en kan behandeling goed op de persoon afgestemd worden. De verzekeraar heeft namelijk geen inspraak op de behandelvorm en de duur van de behandeling. Er worden daarnaast geen gegevens met verzekeraars gedeeld. Contract vrij werken geeft als voordeel dat er meer tijd is voor de behandeling zelf en het directe contact met jou.

 

Contract vrij werken betekent niet dat er helemaal niets vergoed wordt. Er zijn verschillende andere vergoedingsmogelijkheden waar je mogelijk gebruik van zou kunnen maken. Op deze pagina staan enkele mogelijkheden om vergoedingen te krijgen.

 

Zorgverzekering

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden neurofeedback vanuit de aanvullende verzekering. Zo vergoed het VGZ vanuit een aantal polissen € 1.000 per jaar, bij kinderen tot 18 jaar, voor de behandeling van ADHD. Click hier voor meer informatie vanuit  de zorgverzekeraar VGZ.

 

NFGBrainNetwork is aangesloten bij het NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Het is met deze registratie bij meerdere verzekeraars mogelijk om een vergoeding te krijgen vanuit de aanvullende verzekering (overzicht van de verzekeraars). Laat je zelf goed informeren door je zorgverzekeraar wat er voor jou mogelijk is.

 

Een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database.

BrainNetwork heeft de volgende AGB code:

AGB code zorgverlener: 90104916

AGB code praktijk: 90064213

 

Naast de standaard vergoedingsmogelijkheden bij een zorgverzekeraar zijn er ook andere manieren waarop je de behandeling vergoed zou kunnen krijgen. Hieronder vind je wat meer informatie daarover, maar laat je ook hierover vooraf goed informeren.

 

Gemeenten

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de lokale zorg van jeugd en gezin. Daarmee kan je bij het wijkteam van de gemeeente een  vergoeding aanvragen voor de behandeling van bepaalde klachten. Meer informatie daarover kan je vinden op de website van het centrum voor jeugd en gezin of het wijkteam van de betreffende gemeente:

 

Centrum voor jeugd en gezin, Gemeente Utrecht

Centrum voor jeugd en gezin, Gemeente Zeist

Centrum voor jeugd en gezin, Gemeente Bilthoven

Wijkteam, Gemeente Amersfoort

 

Persoons Gebonden Budget

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer van kracht. Je zou navraag kunnen doen bij je eigen gemeente of het PGB ingezet kan worden voor de betaling van de behandeling. Meer informatie over de inzet van de PGB kan je vinden via www.pgb.nl, op de site van je gemeente of via de sociale verzekeringsbank www.svb.nl.

 

Werkgever

Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan de werkgever mogelijk bereid zijn de kosten van neurofeedback-training te vergoeden in het kader van herstel of preventie van een dreigende burn-out. 

 

Belastingaftrek

In bepaalde gevallen ( bijvoorbeeld als zelfstandige ondernemer) kunt u de kosten van de behandeling als aftrekpost opvoeren onder de noemer ‘coaching / persoonlijke ontwikkeling’.

 

Topsport

Is er sprake van Peak Performance Training dan willen In de topsport branche de sportbonden of sportorganisaties de behandelingen wel eens vergoeden.

 

Bovenstaande opties zijn mogelijkheden die verschillen per verzekeraar en gemeenten. Daarom willen benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de actualiteit en juistheid van deze informatie. Wij adviseren je dan ook zelf goed van te voren na te gaan van welke vergoedingen jij gebruik zou kunnen maken. 

Vragen over vergoedingen?

Wil je meer weten over onze behandelingen en vergoedingen neem contact op

CONTACT
Vragen over vergoedingen?

Wil je meer weten over onze behandelingen en vergoedingen neem contact op

CONTACT

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

           NFG