ben-hershey-417730

Niet aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging van het hersenweefsel door een hersenaandoening die ná de geboorte is ontstaan. Hersenletsel kan ontstaan zijn door o.a.: een CVA, ongeval, zuurstoftekort, hartstilstand, alcohol-drugsverslaving, hersentumor, infectie of ziekte. Jaarlijks worden ongeveer 130.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel.

 

 

Afspraak maken
Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel

 

Bij een niet aangeboren hersenletsel is er schade aan het brein ontstaan. Afhankelijk van de oorzaak en de grote van de schade kan het lichamelijke, cognitieve en psycho-sociale gevolgen hebben. Zo kunnen er bijvoorbeeld bij een CVA  klachten ontstaan als verlamming, spasme, concentratie- en geheugenproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, emotionele labiliteit, snel overprikkeld zijn, stemmingsproblemen, spraakproblemen (afasie), verstoord evenwicht en gedrags-en persoonlijkheidsveranderingen.

De impact is voor zowel de betrokken persoon als voor de directe omgeving groot. Men functioneert niet meer zoals voorheen.

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL & NEUROFEEDBACK

 

Afhankelijk van de oorzaak en de schade van het hersenletsel wordt er een behandelplan opgesteld aan de hand van het QEEG. Geen enkel hersenletsel in namelijk hetzelfde. In veel gevallen zien we op de betreffende locaties vertraagde hersenactiviteit. Echter komt het ook voor dat we afwijkingen zien in de snelle hersengolven. In beide gevallen is er sprake van een ontregeld brein. De neurofeedback behandeling zal dan ook hierop gericht zijn. Daarbij kan de behandelkeuze ook liggen op het stimuleren van niet aangedane delen van het brein om die te optimaliseren.

× Direct contact opnemen