Behandeling slaapproblemen

Slaapproblemen

Slaapproblemen komen vaak voor. Er bestaan veel soorten slaapproblemen. Het meest voorkomend is slapeloosheid, ook wel insomnie genoemd. Men kan dan moeilijk inslapen, slecht doorslapen en/of worden te vroeg wakker. In Nederland heeft ten minste 7% van de mensen last van slapeloosheid. We spreken van een chronisch slaapprobleem als klachten minstens drie keer per week optreden en gepaard gaan met klachten zoals vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratieproblemen en prikkelbaarheid gedurende minstens drie maanden.

 

Andere slaapstoornissen kunnen zijn; slaap apneu, restless leg syndrome, parasomnie, hypersomnia, narcolepsie en slaap waak ritme stoornis. Het optreden van in- en doorslaap problemen komt vaker voor op latere leeftijd, maar ook kinderen en adolescenten kunnen er last van hebben.

Meer informatie
DE OORZAKEN VAN SLAAPPROBLEMEN

 

In veel gevallen zijn slaapproblemen een secundair (bijkomend) probleem, terwijl de primaire klacht een andere is. Slaapproblemen komen bijvoorbeeld vaak voor bij epilepsie, angststoornissen en depressie, niet aangeboren hersenletsel, hyperactiviteit en aandachttekortstoornissen, chronische pijn, chronische vermoeidheid en het Tourette-syndroom. Ook kan het een gevolg zijn van stress, spanning of overmatig piekeren. Slaapproblemen worden vaak gemeld als een vorm van ontevredenheid met betrekking tot de kwaliteit van de slaap. Dit is niet zo gek, want slaapgebrek kan behoorlijke negatieve gevolgen hebben voor je functioneren en je gezondheid. Er ontstaat een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

 

Slaapproblemen kunnen met verschillende methoden behandeld worden. Op basis van de intake gegevens wordt er voor een bepaalde behandelmethode of een combinatie ervan gekozen. Meer informatie over de verschillende behandelingen vind je hieronder.

BEHANDELPLAN

 

Voor de behandeling van slaapproblemen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende behandelmethoden: Neurofeedback, Cognitieve Gedragstherapie en Hartcoherentie training. Op basis van de gegevens verkregen uit het gratis intake gesprek bepalen we het behandelplan. Waarbij de intensiteit van de behandeling kan variëren van 5 tot 15 sessies op basis de ernst van de klachten. Als we kiezen voor de behandeling door middel van Neurofeedback moet je rekening houden met minimaal 20 sessies.

Neurofeedback

 

De slaap is opgebouwd uit verschillende slaapstadia die achtereenvolgens worden doorlopen. In deze stadia doorloop je verschillende waakzaamheidstoestanden die terug te zien zijn in het EEG. Om een goed te kunnen slapen is het belangrijk dat je brein tussen die stadia kan schakelen. Onze neurofeedback trainingen zijn erop gericht om je brein te trainen in het schakelen tussen deze stadia. We starten met een QEEG meting, die inzicht geeft in de werking van het brein. Aan de hand van die meting zal er bepaald worden op welke frequenties er behandeld wordt. Zo kan een behandeling gericht zijn op het stimuleren van SMR. Dit zijn golven in dezelfde frequentie als de sleep-spindles die in de 2e slaapfase veel voorbij komen. Ook kan er getraind worden op bèta activiteit. Dit wordt vaak gemeten bij een overactief brein, die in continue staat van alertheid is. Zien we met de ogen dicht weinig alpha activiteit, dan kan dat ook een punt van aandacht zijn.

Cognitieve gedragstherapie

 

De meest toegepaste behandelmethode voor slaapproblemen in Nederland is cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt getracht de vicieuze cirkel van slecht slapen te doorbreken, door te leren om slaapbelemmerende gedachten en gevoelens te reguleren en gedragspatronen te veranderen die een goede nachtslaap in de weg kunnen staan. Mocht er sprake zijn van andere onderliggende psychische oorzaken, dan wordt deze methode ook vaak toegepast.

 

Het biedt een goed alternatief voor slaapmedicatie, aangezien het het probleem bij de bron aanpakt en niet enkel de symptomen bestrijdt.

 

Medicatie is op de korte termijn effectief en kan even nodig zijn, maar het heeft ook vervelende bijwerkingen. Het leidt vaak tot suffigheid en is verslavend, waardoor mensen een steeds hogere dosering nodig hebben.

Hartcoherentie

 

Hartcoherentie training is een behandeling waarmee we er naar streven om je autonome zenuwstelsel terug in balans te brengen. Bij mensen met slaapproblemen is die balans vaak verstoord. Het lichaam kan moeilijk terugschakelen in een ruststand. Met hartcoherentie training leren we je een techniek waarmee je je hartritme en ademhaling op elkaar af kan stemmen, waardoor je meer balans en rust zal ervaren. Deze techniek is zeer waardevol gebleken bij de behandeling van slaapproblemen in combinatie met cognitieve gedragstherapie.

Slaapproblemen

Meer weten over slaapproblemen:

 

Lees onze blog op onze homepage over de invloed van onvoldoende nachtrust op je gezondheid 

Online is ook veel informatie te vinden bijvoorbeeld op de site www.insomnie.nl

Mocht je meer vragen hebben kan je ons telefonisch bereiken, dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur