Wat is autisme?

Autisme wordt gezien als een  ontwikkelingsstoornis met een neurobiologische oorzaak. Een ontwikkelingsstoornis wil zeggen, dat de ontwikkeling van gedrag en functioneren afwijkt of anders verloopt. Hierdoor kunnen diverse klachten of problemen ontstaan in het dagelijks functioneren bij mensen met autisme. In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen een vorm van autisme. De vorm van autisme kan zeer divers zijn en daarmee ook de problemen waar je tegenaan loopt als gevolg van autisme:

  • beperkingen in het sociale contact
  • beperkingen in de taalontwikkeling en communicatie
  • herhalend gedrag en spel

Er is de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan naar autisme. Hoewel er nog altijd veel onbekend is, weten we steeds meer over de problemen die gepaard gaan met autisme en de begeleiding die daarbij mogelijk kan hepen.

Als BrainNetwork hebben we veel ervaring met de inzet van neurofeedback bij klachten vanuit het autisme spectrum. Wil je meer weten over onze behandelingen? Onze psychologen in Zeist en Soest vertellen je graag meer.

Autisme Neurofeedback

Verschillende vormen van autisme

Autisme komt in verschillende vormen en gradaties voor. Deze verschillende vormen van autisme worden samengebracht onder de verzamelnaam autismespectrumstoornis (ASS). Vaak wordt in de praktijk de verdeling nog gemaakt in de subgroepen PPD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme:

PDD-NOS

PDD-NOS betekent Pervasieve Ontwikkelingsstoornis. Deze diagnose is eigenlijk een restcategorie, bedoeld voor mensen die enkele duidelijke kenmerken van autisme hebben, maar niet aan de criteria voldoen om die diagnose te krijgen. Er kunnen dus verschillende beperkingen worden ervaren.

ASPERGER

Iemand met Asperger heeft weliswaar een normale taalontwikkeling, maar heeft wel moeite om de taal te begrijpen. Hoewel hij veel praat, vindt hij het moeilijk om te begrijpen wat andere mensen denken of voelen en zo echt te communiceren. Ook de non-verbale communicatie is moeilijk, net als het begrijpen van sociale regels, waardoor sociale interactie soms moeizaam verloopt.

KLASSIEK AUTISME

Kenmerkend voor klassiek autisme zijn kwalitatieve beperkingen in sociale interactie door een taalachterstand, weinig spreken en het vermijden van oogcontact. Verder is het sterk hechten aan vaste rituelen, patronen en stereotiepe bewegingen, zoals wiegen of fladderen duidelijk aanwezig. Ook een obsessieve belangstelling voor een bepaald voorwerp of onderwerp komt voor.

Kenmerken van autisme

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. De meest voorkomende kenmerken zijn:

Beperkingen in de interactie: dit kan zich uiten in afsluiten van het contact met anderen en enkel en alleen contact zoeken om eigen behoeften kenbaar te maken. Het kan zich ook uiten in het spontaan contact maken. Hierin wordt niet afgestemd op de situatie.

Een gestoorde communicatie: vaak zijn er bijzonderheden in het gebruik (of gebrek) van taal. Er wordt onhandigheid waargenomen in het maken en onderhouden van contacten. Er kan miscommunicatie ontstaan wegens onvoldoende begrip van humor en abstract taalgebruik.

Zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten: dit kan zich uiten in geobsedeerd bezig zijn met bepaalde voorwerpen of onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby’s, niet-functionele gewoonten en stereotype bewegingen (zoals wiegen). Zich (angstvallig) vasthouden aan bepaalde gewoonten en routines en het hebben van rigide denkpatronen.

Informatieverwerkings- en integratieproblemen: bij mensen met autisme wordt informatie anders verwerkt. Dit kan zorgen voor / uit zich in: overgevoeligheid voor bepaalde prikkels, trage informatieverwerking, moeite met het verwerken van non-verbale informatie (zoals lichaamstaal), moeite met schakelen van de ene situatie naar de andere.

Autisme Neurofeedback

Behandeling autisme

Autisme is een aandoening die zich met name kenmerkt door problemen in de communicatie. Dit wil zeggen dat informatie in je brein anders verwerkt wordt, wat vaak ook tot overprikkeling kan leiden. Mensen met autisme interpreteren situaties anders, overzien ze vaak niet en ervaren veel chaos en drukte in het hoofd. Dit maakt dat een persoon met autisme zich vaak onbegrepen, eenzaam, onzeker of snel overspoeld kan voelen. Met als gevolg een verhoogd risico op “secundaire” problematiek zoals depressie, angst of stressklachten.

Autisme kan veel impact hebben op je dagelijks functioneren. Maar met goede hulp en begeleiding kunnen we helpen om de problemen of symptomen van autisme te verminderen. Als  psychologenpraktijk BrainNetwork maken we gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en neurofeedback in de begeleiding bij autisme. Cognitieve gedragstherapie kan helpen om de manier van denken en gedrag te beïnvloeden en daarmee “secundaire” problematiek aanpakken. Lees verder op deze site meer over neurofeedback bij autisme.

Neurofeedback bij autisme

Neurofeedback therapie gaat uit van het lerend vermogen en de kracht van je brein. Je kan het zien als een training van je brein, waarmee we de communicatie tussen hersendelen proberen te verbeteren. Hiermee kunnen we autisme niet behandelen, maar zien we wel effectieve resultaten in het verminderen van klachten die gepaard gaan met autisme. Daarmee kan een neurofeedback behandeling bij autisme onder andere de volgenden resultaten geven:

  • Verbeteren van sociale vaardigheden
  • Verminderen van het gevoel van overprikkeling
  • Beter in staat zijn om tot rust te komen en te ontspannen
  • Vergroten van zelfvertrouwen en versterken van communicatieve vaardigheden

HOE WERKT NEUROFEEDBACK?

Neurofeeedback start altijd met een QEEG, een meting van de hersenactiviteit in het brein. Dit is voor ons de startmeting op basis waarvan we, in combinatie met jouw specifieke klachten, de neurofeedback training vorm geven.

Zo zien we bij autisme vaak dat hersengebieden die betrokken zijn bij de informatieverwerking, te veel snelle of te trage activiteit laten zien. Bij problemen met inzicht, overzicht en inschatting van sociale situaties zien we vaak dat de hersenactiviteit in de rechter hersenhelft of aan de achterkant van de hersenen afwijkt. Ervaar je meer problemen op het gebied van planning, concentratie en gedrag, dan uit zich dat meestal in het frontale gedeelte van het brein. Op basis van deze startmeting en de persoonlijke klachten bepalen we een persoonlijk neurofeedback programma, soms in combinatie met cognitieve gedragstherapie.

Persoonlijk behandelplan

Niemand is hetzelfde en iedereen ervaart andere klachten. Daarom werken we bij BrainNetwork ook niet met een standaard behandelplan, maar maken we deze op maat. De intakegegevens, jouw persoonlijke klachten en het QEEG zijn daarin bepalend. In de basis zal de behandeling uit een aantal stappen bestaan:

Stap 1 Kennismaking

Tijdens de eerste kennismaking horen we graag meer over jouw persoonlijke situatie, nemen we tijd om je vragen te beantwoorden en bespreken we een mogelijk behandelplan.

Stap 2 Intake en QEEG

Tijdens een verdiepende intake maken we een gedetailleerde EEG-scan en werken we vervolgens een volledig behandelplan uit.

Stap 3 Neurofeedback training

Op basis van het behandelplan starten we de neurofeedback training. De training vindt meestal twee maal per week plaats, gedurende een periode van ongeveer tien weken.

Stap 4 Afsluiting

Gedurende de behandeling plannen we regelmatig een evaluatie om de voortgang te bespreken. Dit doen we vervolgens ook aan het einde van de behandeling.

De kosten van deze behandeling vind je terug in ons tarievenoverzicht. Laat je daarnaast ook goed informeren over de mogelijkheden voor een vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Mocht je vragen hebben over de behandeling, neem dan contact op met ons team in Zeist of Soest op telefoonnummer 030-2272365.

Meer informatie over autisme

Wil je graag meer informatie over de behandelmogelijkheden? Informatie over autisme kan je onder andere vinden op de onderstaande websites:

https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/autisme

http://www.autisme.nl/

https://www.cjgzeist.nl/is/puber/gezondheid/psychische-gezondheid/autisme

Daarnaast vind je in onze blog artikelen over de verschillende behandelmethodes die wij als praktijk inzetten. Nog geen antwoord op je vraag, laat dan een bericht achter via ons contactformulier.

 

Overprikkeling: Een klacht met grote gevolgen

In onze samenleving worden steeds meer mensen geconfronteerd met overprikkeling. Dit verschijnsel kan voorkomen bij verschillende aandoeningen en situaties, zoals…

Neurofeedback bij ADHD en ADD

De symptomen of klachten als die ontstaan door ADHD of ADD kunnen een grote impact hebben op je dagelijks functioneren.…

Het ontstaan van Neurofeedback

Neurofeedback is een opkomende en “nieuwe” behandeling, maar gaat eigenlijk al terug tot ongeveer 1960. De geschiedenis aan onderzoekers in…

Wat is Neurofeedback?

Als we het simpel proberen uit te leggen: Neurofeedback is een training voor je brein. Verschillende delen van je brein…

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlBrainNetwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Over BrainNetwork

BrainNetwork is een regionale psychologiepraktijk met vestigingen in Zeist en in Soest. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve behandeling. Heb je vragen over onze behandelingen of wil je graag overleggen met een van onze psychologen? Neem dan contact met ons op. Onze locaties zijn centraal gelegen en goed bereikbaar vanuit AmersfoortZeistBilthovenDe BiltUtrechtSoestHoutenBunnikVeenendaal en Nieuwegein.

BrainNetwork is aangesloten bij: