ONZE WERKWIJZE

Gezondheid is voor veel mensen heel belangrijk. We willen graag gezond zijn, ons fit voelen en goed kunnen functioneren. We willen ons in balans voelen. Veel moderne gezondheidsklachten zoals spanningshoofdpijn, stress gerelateerde klachten, hoge bloeddruk, chronische pijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, pijnlijke spieren en geheugenproblemen, maken ons leven minder aangenaam. Onderzoek heeft uitgewezen dat 75% van de huisarts bezoekers kampt met psychosomatische klachten. Klachten die door de psyche worden veroorzaakt. Levensstijl, gedrag, stress, verkeerde houding, gevoel en emoties zijn vaak veroorzakers van de verschillende klachten. Maar ook aangeboren afwijkingen, zoals ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS of andere problematiek zoals angst en depressie. Deze problemen worden (helaas) vaak opgelost door symptoombestrijding en worden onderdrukt met medicatie. Daarmee wordt echter de oorzaak niet weggenomen. Het probleem zal blijven bestaan en/of terugkeren. Met neurofeedback en biofeedback is het mogelijk de vermoedelijke oorzaak duidelijker in beeld te brengen. Door lichamelijke signalen zichtbaar te maken en daarop te trainen, zijn er direct veranderingen in houding, gedrag en gevoel aan te brengen, waardoor de klachten beheersbaar en verminderd worden. We combineren deze behandelmethode met cognitieve gedragstherapie om je verder te coachen en te begeleiden. Met deze brede aanpak en door ons met name te richten op het fysiologische systeem onderscheiden we ons van de reguliere GGZ.

 

Een behandeltraject bij BrainNetwork is opgebouwd uit 3 onderdelen; een intake gesprek, de afname van een neurofeedback EEG of biofeedback stressprofiel en de behandeling. De duur van de behandeling verschilt op basis van de soort en ernst van de klachten.

 

Het intake gesprek

In het eerste gesprek kun je kennismaken met de praktijk, behandelaar en de methode. Voorafgaand aan dit gesprek word je gevraagd een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst worden je klachten globaal in kaart gebracht. Er wordt besproken of de behandeling aansluit bij je klacht(en) en hulpvraag.

Wordt er besloten de behandeling te starten, dan wordt er een persoonlijk behandelvoorstel gedaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een geïntegreerde behandeling die bestaat uit meerdere methodes of bijvoorbeeld alleen neurofeedback. De gekozen behandeling is altijd in overleg en zal uiteindelijk aansluiten op je wensen.  

Is er al eerder een diagnose gesteld of heb je eerder behandelingen gehad, dan vragen we je de verslagen daarvan mee te nemen naar het intake gesprek.

 

Afname Neurofeedback EEG of Biofeedback stressprofiel

In dit gesprek zullen we verder ingaan op de achtergrond en ernst van de klachten. Hierbij kun je denken aan het beloop, voorgeschiedenis, ontwikkeling, algemeen dagelijks functioneren, lifestyle, gedrag, omgeving etc.

Aansluitend vindt er een onderzoek plaats afhankelijk van de behandelmethode die wordt gekozen:

 

Neurofeedback: Er wordt een EEG ( Elektro- EncefaloGram) afgenomen waarbij een opname wordt gemaakt van je hersenactiviteit. Het EEG wordt geanalyseerd aan de hand van een normgroep.

 

Biofeedback: Er wordt een stressprofiel meting gedaan. De ademhaling, hartslag, spierspanning en de warmte en vochtigheid van de handen worden gemeten. Op deze manier wordt er inzicht verkregen in de basisspanning van het lichaam, de reactie op stress en het vermogen om te ontspannen.

 

De behandeling

Aan de hand van de verkregen informatie uit de gesprekken en en fysiologische metingen wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Deze wordt met de eerstvolgende afspraak met je besproken, die afspraak is tevens de eerste sessie.

De behandel sessie duurt 50 minuten. De duur van de totale behandeling hangt af van je klacht, de ernst van je klacht en de behandelmethode. De behandeling met biofeedback duurt gemiddeld 5 tot 10 sessies. Voor een neurofeedback behandeling moet je uitgaan van 20 tot 40 sessies.  De trainingen vinden 2 keer per week plaats.  Bij neurofeedback bieden we ook intensieve trainingen aan. Dit zijn trainingen waarbij je in 4 aaneengesloten dagen 2 keer per dag een sessie hebt. Daarna is de frequentie op een lager niveau verspreid over weken. Wil je meer weten en/of bespreken of een bepaalde behandeling bij jouw hulpvraag en klachten patroon past? Maak dan een vrijblijvende afspraak

 

De behandeling bij BrainNetwork is niet geschikt voor mensen met zeer ernstige psychiatrische klachten (suïcidaal of zware persoonlijkheidsproblematiek) die intramurale behandeling vereisen.

Meer informatie via onderstaande links:
CONTACT
Biofeedback
BEHANDELBARE KLACHTEN:

Click op onderstaande links

 

ADD/ADHD

Autisme spectrum stoornissen (PDD-NOS, Asperger)

Slaapproblemen

Concentratieproblemen

Burn-out

Stress gerelateerde klachten

Depressie

Angstklachten

Whiplash

Niet aangeboren hersenletsel

Hoofdpijn/ Migraine

Leerproblemen

Gedragsproblemen

Meer informatie via onderstaande links:
CONTACT
Biofeedback
BEHANDELBARE KLACHTEN:

Click op onderstaande links

 

ADD/ADHD

Autisme spectrum stoornissen (PDD-NOS, Asperger)

Slaapproblemen

Concentratieproblemen

Burn-out

Stress gerelateerde klachten

Depressie

Angstklachten

Whiplash

Niet aangeboren hersenletsel

Hoofdpijn/ Migraine

Leerproblemen

Gedragsproblemen

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

           NFG