ONZE WERKWIJZE

Gezondheid is voor veel mensen heel belangrijk. We willen graag gezond zijn, ons fit voelen en goed kunnen functioneren. We willen ons in balans voelen. Veel moderne gezondheidsklachten zoals spanningshoofdpijn, stress gerelateerde klachten, hoge bloeddruk, chronische pijn, concentratieproblemen, slaapproblemen, pijnlijke spieren en geheugenproblemen, maken ons leven minder aangenaam.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat 75% van de huisarts bezoekers kampt met psychosomatische klachten. Klachten die door de psyche worden veroorzaakt. Levensstijl, gedrag, stress, verkeerde houding, gevoel en emoties zijn vaak veroorzakers van de verschillende klachten. Maar ook aangeboren afwijkingen, zoals ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS of andere problematiek zoals angst en depressie.

 

BrainNetwork is expert op het gebied van Neurofeedback en Biofeedback therapie. Met deze behandelvormen is het mogelijk de vermoedelijke oorzaak van klachten duidelijker in beeld te brengen. Door lichamelijke signalen zichtbaar te maken en daarop te trainen, zijn er direct veranderingen in houding, gedrag en gevoel aan te brengen, waardoor de klachten beheersbaar en verminderd worden.

 

Uniek voor de behandeling bij BrainNetwork is dat we Neurofeedback en Biofeedback combineren  met cognitieve gedragstherapie.  Zo trainen we niet alleen direct op de oorzaak van de klachten maar bieden we ook coaching  om zo een langdurig resultaat te bereiken van de behandeling.

 

Een behandeltraject bij BrainNetwork is opgebouwd uit 4 onderdelen;

 

 

De duur van de behandeling verschilt op basis van de soort en ernst van de klachten. De behandeling bij BrainNetwork is niet geschikt voor mensen met zeer ernstige psychiatrische klachten (suïcidaal of zware persoonlijkheidsproblematiek) die intramurale behandeling vereisen.

KIES VOOR BRAINNETWORK

 

Voor behandeling van o.a ADD/ADHD, Slaapproblemen, Angst klachten, Burn-Out, leerproblemen en whiplash.

  • Gerectificeerde therapeuten
  • Korte wachtlijsten
  • Persoonlijke aanpak
  • Vanuit aanvullende verzekering
  • Meetbare resultaten
Biofeedback

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Vraag dan meer informatie aan.

Meer informatie

KIES VOOR BRAINNETWORK

 

Voor behandeling van o.a ADD/ADHD, Slaapproblemen, Angst klachten, Burn-Out, leerproblemen en whiplash.

  • Gerectificeerde therapeuten
  • Korte wachtlijsten
  • Persoonlijke aanpak
  • Vanuit aanvullende verzekering
  • Meetbare resultaten
Biofeedback

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Vraag dan meer informatie aan.

Meer informatie
Het intake gesprek

 

In het eerste gesprek kun je kennismaken met de praktijk, behandelaar en de methode. Voorafgaand aan dit gesprek word je gevraagd een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst worden je klachten globaal in kaart gebracht. Er wordt besproken of de behandeling aansluit bij je klacht(en) en hulpvraag.

 

Wordt er besloten de behandeling te starten, dan wordt er een persoonlijk behandelvoorstel gedaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een geïntegreerde behandeling die bestaat uit meerdere methodes of bijvoorbeeld alleen neurofeedback. De gekozen behandeling is altijd in overleg en zal uiteindelijk aansluiten op je wensen.  

 

Is er al eerder een diagnose gesteld of heb je eerder behandelingen gehad, dan vragen we je de verslagen daarvan mee te nemen naar het intake gesprek.

Onderzoek klachten

 

In dit gesprek zullen we verder ingaan op de achtergrond en ernst van de klachten. Hierbij kun je denken aan het beloop, voorgeschiedenis, ontwikkeling, algemeen dagelijks functioneren, lifestyle, gedrag, omgeving. Aansluitend vindt er een onderzoek plaats op basis van een Neurofeedback EEG of een Biofeedback Stressprofiel. Dit is afhankelijk van de behandelmethode die wordt gekozen.

 

Neurofeedback EEG:

Er wordt een EEG ( Elektro- EncefaloGram) afgenomen waarbij een opname wordt gemaakt van je hersenactiviteit. 

 

Biofeedback Stressprofiel:

Er wordt een stressprofiel meting gedaan. De ademhaling, hartslag, spierspanning en de warmte en vochtigheid van de handen worden gemeten. Op deze manier wordt er inzicht verkregen in de basisspanning van het lichaam, de reactie op stress en het vermogen om te ontspannen.

De behandeling

 

Aan de hand van de verkregen informatie uit de gesprekken en en fysiologische metingen wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Deze wordt met de eerstvolgende afspraak met je besproken, die afspraak is tevens de eerste sessie.

 

De behandel sessie duurt 50 minuten. De duur van de totale behandeling hangt af van je klacht, de ernst van je klacht en de behandelmethode. De behandeling met biofeedback duurt gemiddeld 5 tot 10 sessies. Voor een neurofeedback behandeling moet je uitgaan van 20 tot 40 sessies.  De trainingen vinden 2 keer per week plaats. 

 

Bij neurofeedback bieden we ook intensieve trainingen aan. Dit zijn trainingen waarbij je in 4 aaneengesloten dagen 2 keer per dag een sessie hebt. Daarna is de frequentie op een lager niveau verspreid over weken. 

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ:

           NFG