Neurofeedback ADHD

Neurofeedback bij ADHD en ADD

Het ontstaan van Neurofeedback als behandeling van ADHD en ADD

Neurofeedback is een psychologische behandelvorm die in de jaren is 60 ontstaan aan de universiteit van Chicago (Amerika). Dr Kamiya en Dr Sterman die aan het begin stonden van de Neurofeedback behandeling zoals we deze vandaag kennen, deden onderzoek naar ons bewustzijn. Tijdens dit onderzoek ontdekte Dr. Kamiya dat mensen met behulp van een eenvoudig beloningssysteem (feedback systeem) konden leren hun hersenactiviteit te veranderen. Dit was het begin van meer onderzoek en het ontstaan neurofeedback voor verschillende toepassingen. Zo werd de techniek al snel ingezet voor het verbeteren van concentratie. Dit vormde vervolgens de aanleiding tot de inzet van neurofeedback bij behandeling van ADHD en ADD.

Neurofeedback ADHD

Onderzoek naar AHDH en ADD

De afgelopen jaren is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Neurofeedback bij ADD en ADHD. Zo wordt bevestigd in een zogenaamde meta-analyse uit 2009* dat neurofeedback een groot effect kan hebben op het verbeteren van aandacht en impulsiviteit.

De effecten op hyperactiviteit, wat veel mensen met ADHD ervaren, zijn daarin minder significant.  Uit ervaring blijkt echter wel dat een verbeterde concentratie uiteindelijk leidt tot meer rust en structuur. Dit helpt vervolgens mensen met ADHD om beter om te gaan met klachten die voor komen uit hyperactiviteit. Neurofeedback wordt bij ADHD-klachten inmiddels gezien als een beproefde en effectieve behandeling. Zo blijkt ook uit een onlangs verschenen onderzoek aan de Universiteit van Utrecht. Dit onderzoek benadrukt de mogelijke positieve en langdurige effecten** van Neurofeedback bij de kinderen met ADHD of ADD.

De klachten die ontstaan vanuit ADHD of ADD zijn voor iedereen uniek en verdient dit ook een persoonlijke behandeling voor het beste resultaat. Neurofeedback kan daarin een effectieve aanpak zijn voor zowel kinderen als volwassen. Laat je daarbij altijd goed informeren.

Behandeling van ADHD en ADD

Neurofeedback gaat uit van het lerend vermogen van je hersenen. Je brein bestaat uit een complex en ingenieus netwerk dat signalen door geeft en daarmee je gedrag aanstuurt.  Tijdens een neurofeedback behandeling geven we feedback op de activiteit van je hersenen. Je kan het een beetje zien zoals feedback die je ontvangt op je werk of thuis. Positieve feedback leidt vaak tot nieuwe inzichten en helpt je om zaken anders aan te pakken. Dit leerproces zien we ook terug in de behandeling door middel van neurofeedback. Hierbij gaat het proces deels bewust als onbewust.

Tijdens een behandeling worden elektroden op je hoofdhuid geplaatst om je hersenactiviteit te kunnen meten. De psycholoog ziet vervolgens deze activiteit op haar scherm die verbonden is met het scherm waar jij zelf naar kijkt. Terwijl jijzelf een film kijkt of een computergame speelt, ontvangen je hersenen op basis van de gemeten activiteit directe feedback. Dat wil zeggen dat je film of game gestopt of juist doorspeelt op basis van de gemeten activiteit. Hierdoor leren je hersenen, onbewust de “gewenste” hersenactiviteit te activeren. De “gewenste” hersenactiviteit leidt bij een geslaagde ADHD of ADD-behandeling vervolgens tot een vermindering van je klachten.

Neurofeedback

Is Neurofeedback geschikt voor iedereen met ADHD en ADD?

In onze praktijk hebben we veel positieve ervaringen met de inzet van neurofeedback bij ADD en ADHD-klachten. Iedereen is uniek en klachten kunnen voor iedereen anders zijn. Een gedegen intake en eerste meting is belangrijk om een persoonlijk behandelingsplan op te stellen. Daarnaast is Neurofeedback is een intensieve behandeling. Voor een effectief en langdurig resultaat zijn minimaal 25 sessies nodig. In onze praktijk combineren we een neurofeedback training met coaching. Hierdoor wordt je meer bewust van de verandering die je ervaart. 

Neurofeedback kan een zeer effectieve behandeling zijn bij klachten zoals ADHD en ADD. Er zijn echter wel veel verschillende vormen van neurofeedback, zoals frequentietraining, of de meer gestandaardiseerde vormen. Laat je daarom altijd goed informeren over Neurofeedback door een gecertificeerde psycholoog.

*Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. & Coenen, A. Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. Clinical EEG and Neuroscience; 40(3), 180-189.(2009)

** https://www.uu.nl/nieuws/neurofeedback-als-behandeling-voor-kinderen-met-adhd

Concentratie problemen op school

 

Concentratieproblemen op schoolAandacht en concentratie zijn vaak belangrijke onderwerpen voor ouders. Tijdens oudergesprekken op school krijg je het steeds weer te horen. ‘We zien dat uw kind zich slecht kan concentreren.’ ‘Uw kind laat zich veel afleiden door de omgeving en/of dwaalt af met de gedachten.’ ‘Uw kind krijgt de taken niet af.’ ‘Uw kind werkt slordig.’ ‘Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.’

Wat moet je hier nu mee? Niets doen is niet echt een optie, want het beïnvloedt de schoolprestaties en in sommige gevallen beïnvloedt het ook het zelfvertrouwen van het kind. Wat kun je nu doen? Lees verder over aandacht en concentratie problemen en wat de mogelijkheden zijn.

 
Concentratie, wat is dat precies?

 

Laten we eerst even stil staan bij wat er nu wordt bedoeld als we het over aandacht en concentratie problemen hebben. Ten eerste, wat is concentratie? Concentratie is het vermogen om je aandacht ergens op te richten. Aandacht is een belangrijke functie bij het uitvoeren van handelingen. Door het focussen en vasthouden van aandacht verwerken we informatie uit de omgeving.

Er zijn drie vormen van aandacht:

 • Gerichte aandacht: je laat je niet afleiden door prikkels uit de omgeving.
 • Volgehouden aandacht: je kunt de aandacht voor langere tijd vasthouden.
 • Verdeelde aandacht: je kunt de aandacht verdelen tussen meerdere taken of inkomende informatie.

 

Op school speelt concentratie een grote rol. Een kind krijgt veel informatie die het moet verwerken, het moet doelgericht werken en afleidende gedachten en omgevingsprikkels weerstaan. Een lange tijd inspannen voor een taak is moeilijk.

Afhankelijk van de leeftijd ontwikkelt zich het vermogen om zich steeds beter en langer te concentreren. Voor jonge kinderen is dit erg moeilijk. De duur dat ze met hun aandacht erbij kunnen blijven is kort en het werktempo is laag. Oudere kinderen zijn vaak beter in staat om zowel interne als externe prikkels in bepaalde situaties te onderdrukken. De volgehouden aandacht ontwikkelt zich ook steeds verder. Naarmate kinderen ouder worden, werken ze sneller en nauwkeuriger op cognitieve taken.

 

Er zijn verschillende soorten aandachtsproblemen

 

 • Problemen in de selectieve aandacht (het richten op taakrelevante stimuli en het negeren van irrelevante stimuli).
 • Problemen in het vermogen om de aandacht vast te houden (aandachtsspanne).
 • Problemen in het vermogen om de aandacht van het één op het ander te richten (switchen).

 

Elk kind heeft wel eens moeite om zich te concentreren. Volwassenen lukt het soms ook niet altijd. In bepaalde gevallen is er gewoon een motivatieprobleem. We hebben er niet zo veel zin in. Er is sprake van een aandacht- en concentratieprobleem, wanneer het structureel of voor langere tijd voorkomt. Er kunnen dan twee zaken aan ten grondslag liggen. Het kan te maken hebben met een tijdelijk ander probleem, bijvoorbeeld na een bijzondere gebeurtenis, ziekte, of door oververmoeidheid. Aandacht- en concentratieproblemen kunnen ook het gevolg zijn van een stoornis, zoals ADD of ADHD. De hersenen werken dan anders dan bij mensen die er geen last van hebben. Hierdoor is het lastiger om de aandacht te richten, vast te houden en/of te switchen. Het is lastig om niet afgeleid te raken door interne of externe prikkels.

 

Wat kun je als ouder doen?

 

Het is belangrijk om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Is het vermoeidheid, zijn er motivatieproblemen, zijn er gebeurtenissen geweest die er invloed op hebben of is er toch een vermoeden van AD(H)D? Vraag een professional om met je mee te kijken. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kun je stappen ondernemen.

 

Waar kun je aan denken als behandeling?

 

Is er sprake van ADD of ADHD, dan denken mensen bij behandeling al gauw aan medicatie. Dat kan zeker helpen, maar voor sommige mensen is dit geen optie. De reden kan zijn dat je tegen medicatie bent en geen stimulerende middelen aan je kind wil geven, medicatie kan vervelende bijwerkingen hebben, het slaat niet aan, of het kind voelt zich totaal niet meer zichzelf.

Neurofeedback is een behandelmethode die je dan kunt overwegen. Ook als er geen diagnose is, maar er  wel aandacht- en concentratieproblemen zijn, dan kan dit een methode zijn om klachten te verminderen. Neurofeedback is een behandelmethode op de hersenactiviteit. Bij AD(H)D zien we dat de hersenen anders werken en daarmee sluit de behandelmethode direct aan op de oorzaak van de klacht. Tijdens de behandeling worden de hersenen geleerd op een andere manier te werken. Dit wordt geleerd door middel van feedback die op de hersenactiviteit gegeven wordt. Door bepaalde hersenactiviteit te belonen past het zich aan. De behandelmethode bestaat al lang en wordt al jaren in Amerika toegepast. Er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan en ook in Nederland wordt het steeds bekender en meer toegepast. Recent onderzoek laat zien dat het een effectieve en duurzame behandelmethode is voor ADHD.

7 december 2018 blog op Psycholoog.nl door Ilse Mennen

Biofeedback voor drukke moeders

Onlangs hebben we samen met Mama’s een blog geschreven over hoe biofeedback je kan helpen om rust te vinden in de alledaagse hectiek. Deze blog richt zich specifiek op drukke moeders. In onze psychologie praktijk in Zeist spreken we regelmatig jonge moeders die vastlopen in het combineren van carrière, sociale verplichtingen en het gezin. Vaak spreken we dan over klachten die ontstaan door slaap en of stress klachten. Structuur en een ritme wat bij je past, zijn cruciaal om deze juiste balans te vinden.

Biofeedback is een moderne therapie vorm die kan je helpen om meer rust te vinden in je brein en beter om te gaan periodes van stress. Daarmee is dit ook een effectieve methode om je te helpen bij periodes slaapproblemen en stressklachten.

Lees hier de hele blog op Mamas.nl

Behandeling ADHD

Onderzoek: lange termijn effecten van neurofeedback bij ADHD

Behandeling ADHDLees hier het artikel in het blad European Child & Adolescent Psychiatry over de lange termijn effecten van Neurofeedback in de behandeling van ADHD.

Wil je meer weten over de behandelmethode en wat dit voor jou kan betekenen, neem contact met ons op. We beantwoorden graag je vragen over deze behandeling.

Artikel: Sustained effects of neurofeedback in ADHD_ a systematic review and meta-analysis

Stress en eten

Invloed van stress op je eetgedrag

De neiging om meer te snoepen en ‘slechte’ dingen te eten wanneer je meer stress hebt?
Er is een biologische reden waarom we dit doen.

Hoe zit dat nu precies?

Bij langdurige stress raakt het stresshormoon cortisol uit balans. Dit stresshormoon is essentieel voor je energie en gezondheid, maar als het uit balans is heeft dit gevolgen voor je hele fysiologische systeem. Normale hormoonlevels zijn essentieel voor de regulering van een stabiel energieniveau gedurende de hele dag. Cortisol reguleert de prestaties van andere hormonen zoals testosteron, oestrogeen en schildklierhormonen.

 

Daarmee is cortisol een soort controle systeem voor de andere hormonen. Het brengt je bloeddruk omhoog als het omhoog moet gaan en het verhoogt je bloedsuiker gehalte alleen als je dit nodig hebt. Ook moduleert het de werking van je immuunsysteem.

Stress en etenHet cortisol niveau is in een normale en gezonde toestand in de ochtend hoog en neemt gedurende de dag af. Maar bij chronische stress blijft het lichaam de hele dag door cortisol produceren.

Doordat de hoeveelheid cortisol niet afneemt heeft dit gevolgen voor de slaap. Je kan moeilijk in slaap komen en komt niet tot rust. Overdag zorgt het hoge cortisol ervoor dat het verlies aan energie, dat ontstaan is door slaapgebrek en stress, gecompenseerd wordt door eten. Cortisol verhoogd namelijk het honger gevoel en versterkt de motivatie om te eten. Daarbij voel je je beter, want eten zorgt voor een verhoging van je bloedsuikerspiegel en dit stimuleert weer de productie van dopamine.

Dopamine is een stof die je een gevoel van beloning geeft. Het beloningscentrum in je hersenen wordt geactiveerd, waardoor je steeds meer behoefte hebt aan suikers. Door chronische stress is ook je dopamine balans verstoord geraakt, waardoor je je in de basis niet zo prettig voelt. Door suikerinname, stijgt je dopamine niveau en voel je je beter.

Dopamine heeft op zichzelf ook weer een functie in het balans houden van een andere stof, serotonine. Serotonine is een stimulerende neurotransmitter die betrokken is bij verschillende alledaagse functies, zoals bijvoorbeeld slaap en emotie. Het is ook een stof die zorgt voor een verzadigd gevoel. Een tekort kan leiden tot overeten. Het houdt elkaar dus in stand en de neiging tot eten blijft. Je lichaam en je hersenen vormen één groot netwerk.

Het feit dat we bij stress de neiging hebben om te snoepen en slechte dingen te eten is dus niet zo gek en fysiologisch gezien verklaarbaar. Het geeft echter nog niet een goede reden om er aan toe te blijven geven, want een negatief spiraal waarin overgewicht, ziektes, spijsverteringsproblemen, negatief zelfbeeld etc. op de loer liggen, wil je liever niet. Je hebt er dan namelijk nog een probleem bij.

Zorg dat je in balans bent en goed voor jezelf zorgt.

 

Keep up the healthy networks!!

 

Neurofeedback BrainNetwork

 

Burnout vookomen met neurofeedback behandeling

We werken ons kapot

Buschauffeurs hebben geen tijd om te plassen, verpleegkundigen moeten extra diensten draaien en leraren bezwijken onder de administratieve rompslomp. We werken ons massaal kapot en de prijs die we betalen is hoog. Stress en burn-outklachten liggen op de loer. Waarom werken we zo hard als het niet gezond meer is? En is het tij te keren? 

Hoofdredacteur Jildou van der Bijl van de populaire glossy LINDA zag onder ogen dat de werkcultuur op haar redactie een mijnenveld was geworden voor het krijgen van een burn-out. Toen de een na de andere werknemer omviel, besloot ze een jaar lang pas op de plaats te maken en haar werknemers geen nieuwe projecten op te leggen.

Volgens neuropsycholoog Margriet Sitskoorn leiden al het multi-tasken en de stress tot angstaanjagende gevolgen voor ons brein. Door het snelle schakelen en overbelasten sterven hersencellen af. Sitskoorn, zelf een drukbezette wetenschapper, weet haar eigen werkdruk in toom te houden met strikte leefregels.

Kruispunt heeft er een goede rapportage over gemaakt. Voor vele worden er herkenbare zaken besproken. Het zet je aan het denken. Kan jij dingen anders doen?

BrainNetwork kan je helpen om meer grip te krijgen op jou stresslevel, hier lees je meer over onze stressscan.

Bekijk hier de uitzending “We werken ons kapot”  terug.

Bron: GGZ Nieuws

Hartcoherentie

Hartcoherentie voor meer balans

Hartcoherentie is ontwikkeld door Heartmath instituut in Boulder Creek in de Verenigde Staten. De techniek is gebaseerd op ruim twaalf jaar onderzoek. Heartmath instituut is opgericht door Doc Childre. Hij ontwikkelde de Freeze-Framer, de emWave en Personal Stress Reliever software voor het verbeteren van gezondheid en prestaties.

Met de technieken kun je emotionele stress verminderen. De resultaten zijn meetbaar, duurzaam en met een beetje oefening gemakkelijk toe te passen.

Wat zijn emoties?

Emoties voelen we in ons lichaam, ze zijn belichaamd. Een emotie is een sterk gevoel zoals blijdschap of boosheid. Het hart heeft haar eigen netwerk en haar eigen hormonenfabriek. Het maakt onder andere adrenaline aan en scheidt ook een eigen voorraad oxytocine af, het gelukshormoon. Al deze hormonen werken rechtstreeks op het brein. Het hart heeft ook nog een elektromagnetisch veld die op enkele meters van het lichaam kan worden aangetoond. Het hart neemt waar en heeft gevoelens. De wisselwerking tussen het emotionele brein en het eigen neurale netwerk van het hart (hart-hersensysteem) is de sleutel tot emotionele  intelligentie. Door je hart te controleren, kun je je emotionele brein beheersen.

Als emoties sterk aanwezig zijn, zoals boosheid of woede, kun je dat zien aan een verandering in het hartritmepatroon. Het hartritme wordt dan ongelijk en onregelmatig. Met andere woorden, in een toestand van stress, of sterke negatieve emoties wordt de veranderlijkheid van het hartritme tussen twee slagen chaotisch en onregelmatig. Als we een sterke emotie voelen is het moeilijker om helder te denken. Dit komt omdat ons bewuste brein tijdelijk offline wordt gezet.

Als we ons goed en veilig voelen, is het hartritme gelijkmatig en glooiend. Wetenschappers hebben ontdekt dat een regelmatig hartritme het helder denken en besluitvoering vergemakkelijkt.

Hartcoherentie techniek

Coherentie is een natuurlijke toestand die in het bijzonder optreedt als je positief en opgewekt bent of iets doet wat je leuk vindt of dankbaar bent. Met hartcoherentie kun je leren je emoties te managen en het beïnvloedt andere fysiologische processen, zoals bloeddruk.

Door ritmisch te ademen kun je je zenuwstelsel in balans brengen omdat het ritme van je ademhaling effect heeft op het ritme van je hart. Naast het ritmisch ademen is het de bedoeling om positieve gevoelens op te wekken, zoals liefde of dankbaarheid, terwijl je door je hart in- en uitademt. Dit zorgt voor zowel lichamelijk als emotionele balans, een stressmanagement techniek.

Inmiddels weten we dat chronische stress angst, slapeloosheid, verhoogde bloeddruk en depressie kan veroorzaken. Maar ook minder concentratie en verhoogde prikkelbaarheid. Door je inwendige fysiologie te beheersen middels hartcoherentie voel je je snel minder gestrest en verbeter je je relaties, je concentratie vermogen en je prestaties.

De verschillende stappen van de hartcoherentie techniek zijn ontwikkeld en getest door Heartmath instituut. De Quick Coherence techniek bestaat uit drie stappen.

  1. Hart focus–> Focussen van je aandacht op je hartstreek, dit haalt je uit je hoofd;
  2. Hart ademhaling–> Visualiseren dat je in- en uitademt door je hart;
  3. Hart gevoelens–> Contact maken met een gevoel van warmte of dankbaarheid. Positieve gevoelens zoals liefde, waardering of dankbaarheid in jezelf oproepen terwijl je in- en uit blijft ademen door je hart. Het hart is erg gevoelig voor elk gevoel van liefde of dankbaarheid.

In de American Journal of Cardiology heeft Heartmath aangetoond dat het oproepen van een positieve emoties via een herinnering of een zelfbedachte emotie, tot hartcoherentie leidt. Door deze hartcoherentie, de verandering van het ritme van de hartslag, wordt het emotionele brein beïnvloedt en krijgt het signaal dat de fysiologie in homeostase is. Het emotionele brein zal vervolgens reageren op deze boodschap door nog meer de hartcoherentie te versterken . Een tweerichtingverkeer.  Het hart bevordert het functioneren van de hersenen.

Coherentie tussen hart en emotionele brein brengt het autonome zenuwstelsel in balans. In deze staat zijn we volledig in evenwicht. Hierdoor hebben we meer toegang tot onze intuïtie maar ook ons bewust denkende brein (neocortex). Coherentie brengt een innerlijke rust tot stand wat effect heeft op de buitenwereld.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen?

Begeleiding bij stress en burnout

Hartcoherentie training

Bron: heart4happiness.nl

Psycholoog Zeist

Wat is Neurofeedback?

Wat is Neurofeedback? Neurofeedback is kort gezegd een trainingen voor je brein. Je brein is enorm sterk en stelt je in staat tot bijzondere prestaties. Maar als je brein ontregeld is leidt dit tot diverse klachten. Je denken, voelen, doen en laten kan veranderen door de activatie in je brein. De activiteit van je brein wordt gemeten in zogenoemde frequenties. Frequenties die de hele dag je gedrag en gemoedstoestand sturen. Zo is er een ander activatie niveau in je brein te zien wanneer je geconcentreerd bezig bent met een taak dan wanneer je bijvoorbeeld slapen. Bij een Neurofeedback training wordt er terugkoppeling gegeven op de hersenactiviteit die gemeten wordt. Doormiddel van deze feedback helpen we je brein om zich aan te passen en de optimale communicatie (frequentie) te vinden tussen de hersendelen.

Daarmee kan Neurofeedback een hele effectieve behandeling zijn voor diverse klachten. Bij 60 tot 80 % van cliënten met ADHD zien we na neurofeedback klachten verminderen, of geheel verdwijnen. Bij sporters, managers en musici, die met neurofeedback trainden, zijn prestaties aanzienlijk verbeterd. Deze behandelmethode is geschikt voor volwassenen, adolescenten en kinderen. Wetenschappelijke ondersteuning is aangetoond bij ADHD, ADD, angst, slaapproblemen, epilepsie, topsport en topmusici. Veelbelovend zijn de resultaten bij autisme, niet aangeboren hersenletsel en tinnitus (oorsuizen).

 

Neurofeedback

 

HOE WERKT NEUROFEEDBACK?

Tijdens de behandeling worden er verschillende sensoren op je hoofd geplakt, die hersenactiviteit kunnen waarnemen. Als het doel wordt bereikt, kun je dat met behulp van een computer zien en horen. Als dat vervolgens systematisch wordt beloond, zal je brein zich daarnaar gedragen. Neurofeedback wordt in de Verenigde Staten al tientallen jaren gebruikt en raakt ook in Nederland steeds meer bekend.

Om te weten of hersenactiviteit ontregeld is, wordt een hersenscan gemaakt. Dat kan snel en tegen lage kosten met een EEG, waarbij met een soort badmuts vol sensoren de elektrische activiteit van het brein wordt gemeten. De resultaten staan in tabellen, grafieken en overzichtelijke plaatjes, zodat naar verschillen met gezonde mensen kan worden gekeken. En bij gezonde ‘toppers’ kan worden gekeken hoe ze nog betere prestaties kunnen bereiken.

 

MEER INFORMATIE 

Neurofeedback vereist kennis en oefening.  Onze therapeuten leggen je graag uit wat neurofeedback voor jou kan doen. Je kan ook meer lezen over de mogelijkheden van een deze behandeling op onze site https://www.brainnetwork.nl/neurofeedback-behandeling/ of bekijk onze blog met artikelen:

Neurofeedback in 5 stappen, samen met ADHDblog

Neurofeedback bij ADHD

Een psycholoog van BrainNetwork is altijd aangesloten bij de Sectie Neurofeedback van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl/neurofeedback).  Dit is een waarborg dat ze een door het NIP erkende opleidinghebben gevolgd en kwalitatief goede neurofeedback bieden.  

× Neem direct contact op